Αθανασία της ψυχής ή ανάσταση εκ των νεκρών
Η μαρτυρία της Καινής Διαθήκης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8053-18-2
Άρτος Ζωής, Αθήνα, 2004
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.46 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
88 σελ.
Περιγραφή

Ο καθηγητής O. Cullmann διαπραγματεύεται σε τέσσερα κεφάλαια το μείζον θέμα της `αθανασίας της ψυχής ή της ανάστασης εκ των νεκρών`, επί τη βάσει των μαρτυριών της Καινής Διαθήκης. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζει το θέμα του θανάτου ως του έσχατου εχθρού του ανθρώπου, ένεκα του προπατορικού αμαρτήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο διαπιστώνει τις συνέπειες της αμαρτίας, οι οποίες είναι ο θάνατος, και οι οποίες οδήγησαν στον λυτρωτικό για τον άνθρωπο θάνατο του Χριστού. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την Ανάσταση του Χριστού ως `πρωτότοκου εκ των νεκρών` και ταυτόχρονα την εσχατολογική συνανάσταση μαζί Του. Στο τέταρτο κεφάλαιο, και πριν προβεί στην εξαγωγή των συμπερασμάτων του, ενασχολείται και εξετάζει την κατάσταση των κεκοιμημένων μέχρι τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Add: - Upd: 2021-03-17 18:22:53