Αερσίλοφος χώρα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99676-0-0
Το Πέρασμα, Αθήνα, 2/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 221 σελ.
Περιγραφή

Άνθη ποικίλα, της λόγου τέχνης, δεν φύονται εδώ. Ευφαντάστων περιπετειών διηγήσεις, ιδεών ανεξίτηλες περιπτύξεις, αλληγορικές και σοφές θεωρήσεις, αινίγματα ευφυή, ρήματα φλεγματώδη, τεκμήρια μαχητά, περιπλοκές ελικώδεις, ανατροπές ρηξικέλευθες, γνώμες αδιάρρηκτες, ιντερμεδίων εγκεντρισμοί, αντιθέσεων αιφνιδιασμοί, επωδών διχοστασίες, ως και κάλλος ευεπείας και ευφραδής περιγραφή και εκτάσεως πρόνοια, όλα τα προς απάτην τετεχνασμένα, εκ φύσεως αρτιτελή και διά πείσματος αρραγούς επί πολύ διαλάμψαντα, αποπαύουν.
Ο χαλκευτός ατέρμων κοχλίας, αρσενόπαις εργόπονος, άμα και θήλυ απείκασμα του ήδη-πάλι, εκβάλλεται εκ της ρυπαρής, τορνευμένης φωλεάς του, ύπισχνος, αναλωτός και κατάμεμπτος, και μαζί με άλλα, φτενά περιτρίμματα, βυθίζεται στον ωκεανό της σπλαχνικής συγκατάβασης.Του παφλασμού τελευτώντος, απροσδόκητος ζωογονία συμβαίνει, ουχί ως καθαρτήρια μετάλλαξη ή τυχάρπαστη σύμφυση, αλλά ως ποιήσεως θρόισμα, εκεί, στον μεσομφάλιο του χρόνου βυθό, όπου συσπάται και συστρέφεται, ως δημιουργίας υπόνοια, της ιστορίας η πολύκερος και ποικιλόβουλος μήτρα. Το γενέθλιον εκπορίζεται γεώδες, γήινο, γεηρό, ούτως ειπείν γηγενές, των εκείνης ανθρώπων εκάστης φωνής μόριο επιφθεγγόμενο, εις μορφήν έπους νέου, προδηλούμενο τούτο, κατά το ποιόν, ως ολόκαρπο, κατά την δομή ως αθέσφατο, κατά την φύση ως ταλάεργο, κατά το είδος ως εφελκυστό, αυγαζόμενο δε, ως μετάβλημα ολοσχερές.

Προοίμιο
Ανθρωπογεωγραφία
Εκείνα τα χρόνια
Μηνολόγιο
Ο δακτύλιος
Ο ρέκτης της εμπειρίας
Τα όνειρα
Η πλοηγός
Των λόγων η κίνηση
Η κάτω πόλις
Προσφυγή στους προγόνους
Η αδελφότης
Ο ποταμός
Ο χρονικογράφος
Η εκστρατεία
Το παλαιό και το νέο
Ο επικήδειος ρήτορας
Η συνωμοσία
Δρώμενα και θεάματα
Ελένης εγκώμιο
Νοοτροπίες και διατάξεις
Μιμήσεως έργα
Υπακοή
Ισότητα
Σύνθεση
Σιωπή
Προθεωρία
Λύπη
Έρως
Σοφία
Ηδονή
Τύχη
Ζωή
Τέχνη
Ομορφιά
Δικαίωση
Εξέλιξη
Εξουσία
Διακόσμηση
Δικαιοσύνη
Πρόνοια
Μεγαλείο
Ύφος
Ένωση
Χρησιμότης
Άγνοια
Εκπαίδευση
Έλεγχος
Κενοδοξία
Πολιτική
Δίαιτα
Επανάσταση
Σοφιστεία
Θεολογία
Φόβος
Ρεαλισμός
Συμπεριφορά
Εξομολόγηση
Επιτύμβιοι λόγοι και επιγράμματα
Το ηχείο
Ο γιος της πόρνης
Ιδέες για τις ιδέες
Ο σκώληκας της αθυμίας
Η εξέγερση
Το μυστήριο των υδάτων
Έπη και ορατόρια
Ο εφιάλτης του συγγραφέα
Ο μητρικός κύκλος
Η πτώση
Ο πρόσφυγας
Ο λαϊκός άρχοντας
Ο θρίαμβος της συνήθειας
Η προσδοκία
Ο θάνατος τον Οδυσσέα