Άδηλοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη
Η περίπτωση της Ελλάδας στη μεταπολεμική περίοδο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-034-7
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 12/2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 389 γρ, 318 σελ.
Περιγραφή

... υπήρξαν σίγουρα χώρες, στις οποίες εισέρευσαν αναλογικά περισσότερα μεταναστευτικά εμβάσματα, χώρες πιο τουριστικές αλλά και χώρες που δέχθηκαν μεγαλύτερης κλίμακας αναπτυξιακή βοήθεια σε σύγκριση με την Ελλάδα. Αυτό που δεν έχει, ιστορικό προηγούμενο, είναι η ταυτόχρονη σχεδόν εισροή άδηλων πόρων από τρεις διαφορετικές πηγές, για τόσο μεγάλο διάστημα και σε μεγέθη τέτοιας τάξης.

... παρά τις ενδείξεις για το ότι στη μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα ακολούθησε τις εξελίξεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές που λάμβαναν χώρα στη Δ. Ευρώπη με μια μικρή χρονική υστέρηση, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Κάτω από την επιφάνεια των όσων μεταβολών συντελέστηκαν, οι παραδοσιακές και ξεπερασμένες δομές της εξακολούθησαν να κυριαρχούν, εμποδίζοντας και υπονομεύοντας ακόμα και τη δημιουργία των βάσεων της μελλοντικής ανάπτυξης.

... Μέσα σε λιγότερο από πενήντα χρόνια η Ελλάδα πέτυχε δυο οικονομικά θαύματα, με την ανοικοδόμηση της οικονομίας και την (ονομαστική έστω) σύγκλιση της προς τα δεδομένα της Δυτικής Ευρώπης.

... Την επομένη, της επίτευξης των κριτηρίων του Μάαστριχτ και πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, η κοινή γνώμη άρχισε να διαπιστώνει ότι η υστέρηση της Ελλάδας έναντι των αναπτυγμένων χωρών-μελών της Ε.Ε. όχι απλώς δεν είχε μειωθεί, αλλά με τη χρήση του κοινού νομίσματος και την αύξηση των τιμών που προκλήθηκε, αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές της διαστάσεις.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1945-1974: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1974 κ.ε. - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΦΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΑΔΗΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ