Αγοράστε τον παράδεισο
Η παραβολή του άφρονος πλουσίου (Λουκ. Ιβ΄ 13-21): Ερμηνεία και εμβάθυνση
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 9.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 180 γρ, 111 σελ.
Περιγραφή

Πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό είναι το θέμα, που εξετάζει ο παραβολικός λόγος του Κυρίου στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Ο πόθος του πλουτισμού, η θεοποίησις του χρήματος, η μανία της πλεονεξίας και της φιλοχρηματίας, η πίστις ότι τα χρήματα λύνουν όλα τα προβλήματα της ζωής, η απιστία και η έλλειψις εμπιστοσύνης εις την πρόνοιαν του Θεού και η προσπάθεια αποφυγής της μνήμης του θανάτου, οδηγούν τον άνθρωπον εις την παραφροσύνην.
Περιεκτικός και εις την απλότητά του βαθύς ο Θείος Λόγος.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)