Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση
Δομές, θεσμοί και πολιτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0519-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 593 γρ, 480 σελ.
Περιγραφή

Ο ανά χείρας τόμος αναζητά τους όρους (ανα)συγκρότησης της σχέσης απασχόλησης και κατάρτισης ειδικά την τελευταία δεκαετία (με έμφαση στην ελληνική περίπτωση). Πρόκειται για μια πολυπρισματική, διεπιστημονική προσέγγιση στις βασικές διαστάσεις αυτής της σχέσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημα της ανεργίας, στη Δια βίου Μάθηση και στις θεσμικές, πολιτικές και επιχειρησιακές παραμέτρους αυτών των συσχετίσεων. 23 διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δομές των Κοινωνικών Εταίρων και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, με 16 εμπειρικά και θεωρητικά θεμελιωμένες μελέτες, συμβάλλουν σε ένα εγχείρημα αναδιάταξης ερωτημάτων και διερεύνησης επισκέψιμων όψεων μιας απολύτως πολυσύνθετης σχέσης, δίνοντας στο όλο αυτό εγχείρημα τον απαραίτητο πληροφοριακό και ερμηνευτικό πλουραλισμό. Και, κυρίως, επαναθεμελιώνουν την ανάγκη για ισχυρότερη συσχέτιση εμπειρικών ευρημάτων, θεωρητικών αναζητήσεων και μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υφυπουργός Παιδείας,Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αγορά Εργασίας, Κατάργηση και Απασχόληση: Μια διακυβεύσιμη σχέση, μια επίμονη μεταρρυθμιστική προτεραιότητα
Νίκος Παπαδάκης και Μάνος Σπυριδάκης
ΜΕΡΟΣ I
Η Απασχόληση και οι στρατηγικές ενίσχυσής της: τάσεις και εγχειρήματα
1. Η ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας
Χριστίνα Καρακιολάφη ( Πανεπιστήμιο Κρήτης )
2. Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, οι κοινωνικές εταιρικές σχέσεις και ο ρόλος των κοινωνικών συνομιλητών
Κώστας Δημουλάς και Σάββας Ρομπόλης ( Πάντειο Πανεπιστήμιο και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ )
3. Flexicurity: Μια νέα ιδέα με μια πολύ παλιά ιστορία
Βάλια Αρανίτου ( ΕΣΕΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης )
4. Η Διαδικασία της Bologna και ο στόχος της ενίσχυσης της απασχόλησης
Φωτεινή Ασδεράκη (Πανεπιστήμιο Πειραιά )
5. Απασχόληση, κατάρτιση και ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο: Είναι μια άλλη στρατηγική εφικτή; Η 'βιογραφία' ενός εγχειρήματος
Μανόλης Αλεξάκης και Νίκος Παπαδάκης ( Δήμος Ηρακλείου και Πανεπιστήμιο Κρήτης )
ΜΕΡΟΣ II
Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Δεξιότητες:
Μεταξύ ενσωμάτωσης και απασχολησιμότητας
6. Ανώτατη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση: Προκλήσεις και προοπτικές
Αθανάσιος Κυριαζής ( Πανεπιστήμιο Πειραιά )
7. Κοινωνία της γνώσης και Διά Βίου Μάθηση: αντιφάσεις και αδιέξοδα. Ή η πορεία προς την κοινωνική έκρηξη
Γιώργος Στάμελος (Πανεπιστήμιο Πατρών )
8. Διαστάσεις και προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Διά Βίου Μάθηση πριν και μετά το 2010
Νίκος Παπαδάκης, Σήφης Μπουζάκης και Προκόπης Πανδής ( Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Πατρών )
9. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές
Ηλίας Πεχλιβανίδης ( Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης )
ΜΕΡΟΣ III
Επιμέτρου όψεις και εκφάνσεις της σχέσης οικονομίας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενσωμάτωσης.
10. Ενδογενής τεχνολογική πολιτική και εργασιακές σχέσεις: προσέγγιση υπό το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας
Κώστας Μανασάκης και Μανώλης Πετράκης ( Πανεπιστήμιο Κρήτης )
11. Ανώτατη Εκπαίδευση, Οικονομία και Δεξιότητες. Μία Δύσκολη Σχέση (;)
Μάνος Παπάζογλου ( Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
12. Εκπαιδευτικό σύστημα και επιμόρφωση
Μαριάννα Κανδεράκη και Δημήτρης Κοτρόγιαννος ( Πανεπιστήμιο Κρήτης )
13. Εθνική ανταγωνιστικότητα και εκπαιδευτικό σύστημα: η εκπαιδευτική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Γιώργος Ξ. Καλαντζής (Πανεπιστήμιο Κρήτης )
14. Διαχρονική εξέλιξη του νομικού καθεστώτος παραμονής και εργασίας των μεταναστών: Η περίπτωση της Ελλάδας
Μαρία Βλαχάδη (Πανεπιστήμιο Κρήτης )
15. Η πρόσληψη και η εκπαίδευση των αστυνομικών στην Ελλάδα ως έκφραση πολιτικών απασχόλησης και αστυνόμευσης
Γιώργος Παπακωνσταντής (ΑΤΕΙ Κρήτης )
16. Αποκέντρωση και εκπαίδευση
Γιώργος Δημητριάδης, Νίκος Φωτόπουλος και Αργύρης Κυρίδης ( Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ )
Add: - Upd: 2022-08-24 10:07:38