Α΄ αρχαιολογική σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος
ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πρακτικά, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-214-499-2
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 28 εκ., 2,621 γρ., 670 σελ.
Περιγραφή

Η διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων με στενά καθορισμένο θεματικό χαρακτήρα αποτελεί κατά παράδοση τον τόπο συνάντησης των ερευνητών και τον τρόπο που οι τελευταίοι παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις σε τέτοιου είδους συνέδρια τις περισσότερες φορές δεν έχουν άμεση σχέση με την πιο πρόσφατη αρχαιολογική δραστηριότητα, η δημοσιοποίηση της οποίας συχνά πρέπει να περιμένει πολλά χρόνια έως ότου γίνει εφικτή.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει αναπτυχθεί η τάση να διοργανώνονται συναντήσεις, συνήθως ετήσιες, όπου παρουσιάζεται το αρχαιολογικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και καθορισμένο γεωγραφικό χώρο (π.χ. ΑΕΜΘ). Με βάση το παραπάνω σκεπτικό προσεγγίσαμε τη διοργάνωση της παρούσας Α` Συνόδου για τη Νότια και τη Δυτική Ελλάδα.
Η πρώτη αυτή Σύνοδος φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει την αρχή για την κάλυψη του αναμφισβήτητου κενού που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει στην έγκαιρη δημοσιοποίηση του αρχαιολογικού έργου στην περιοχή μας, όπου αν και η αρχαιολογική δραστηριότητα είναι εντονότατη και πολυσχιδής, δεν είχε ξανά υπάρξει η δυνατότητα μιας αμεσότερης κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των κάθε είδους ερευνών. Ακόμα περισσότερο, η Σύνοδος επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς και τόπο συνάντησης των αρχαιολόγων και όλων των ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και πεδίο γόνιμης ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.
Η χρονική και γεωγραφική διάσταση του θεματικού πεδίου της Συνόδου δίνει και το μέτρο της σημασίας που αποκτά η διοργάνωση αυτή. Η θεματολογία της αφορά σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περιοχή (Πελοπόννησος, δυτική Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος και Ιόνια νησιά - περίπου το ένα τρίτο της ελληνικής επικράτειας) και καλύπτει ολόκληρο το χρονικό φάσμα της ανθρώπινης παρουσίας. Επιπλέον, δεν περιορίζεται στα πεπραγμένα της τελευταίας χρονιάς, αλλά καλείται να καλύψει το χρονικό διάστημα περισσότερων ετών, ιδίως σε ό,τι αφορά ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη επί σειρά ετών.
Καταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, τη σημασία που αποκτά η διοργάνωση για πρώτη φορά μιας τέτοιας Συνόδου στην περιοχή. Με τις σκέψεις αυτές παρουσιάζουμε στους μελετητές, αλλά και στον κάθε ενδιαφερόμενο τα πρακτικά της Α` Αρχαιολογικής Συνόδου Νότιας και Δυτικής Ελλάδος. Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα βρει συνεχιστές και θα καθιερωθεί στη συνείδηση της αρχαιολογικής κοινότητας ως θεσμός με κύρος και επιστημονική αρτιότητα.

Για την επιστημονική επιτροπή
Λάζαρος Κολώνιας
Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-02-26 10:08:11