50 πρακτικά θέματα ειδικού ενοχικού δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0759-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 7/2002
Ελληνική, Νέα
€ 18.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 337 γρ, 150 σελ.
Περιγραφή

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι αφενός να βοηθήσει τον φοιτητή της Νομικής στην κατανόηση και την εμπέδωση της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, ιδιαίτερα δε του δικαίου των `επώνυμων` συμβάσεων, των αδικοπραξιών και του αδικαιολόγητου πλουτισμού, και αφετέρου να τον εξοικειώσει με την επίλυση των πρακτικών θεμάτων. Είναι αυτονόητο ότι ο φοιτητής, πριν ασχοληθεί με τη λύση πρακτικών θεμάτων, πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου επί τη βάσει του κειμένου του Αστικού Κώδικα και με τη βοήθεια των σχετικών εγχειριδίων.
Στο ανά χείρας βιβλίο περιλαμβάνονται 50 πρακτικά θέματα, τα οποία έχουν δοθεί σε τμηματικές εξετάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις κατά τα έτη 1989-2000 στο πλαίσιο της διδασκαλίας του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι απαντήσεις που περιέχονται στο βιβλίο δεν αποτελούν αναλυτικές και μονοσήμαντες `λύσεις` των ερωτημάτων· αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στο να επισημάνουν τα επί μέρους προβλήματα που τίθενται ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ που είναι κρίσιμες για τα εκάστοτε συγκεκριμένα ζητήματα του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.
Το βιβλίο αφιερώνουμε στον καθηγητή Γεώργιο Α. Καλλιμόπουλο όλοι εμείς που ήμαστε συνεργάτες του στη διδασκαλία του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για την εποικοδομητική συνεργασία, τις γεμάτες εναύσματα για περαιτέρω εμβάθυνση και κριτική των ζητημάτων συζητήσεις μας και την για μας γόνιμη ανταλλαγή απόψεων κατά την προετοιμασία των μαθημάτων του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου και την επεξεργασία των πρακτικών θεμάτων που ακολουθούν.
Τις ευχαριστίες μας εκφράζουμε στους Αντώνη Σάκκουλα και Αδαμάντιο Αμμανίτη για τη φροντίδα και την ταχύτατη αποπεράτωση της έκδοσης του βιβλίου αυτού.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΛ., ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ Μ., ΠΕΛΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ.
1. Δωρεά ακινήτου - ανάκληση
2. Πώληση - αδικοπραξία
3. Πώληση - διοίκηση αλλοτρίων - αδικοπραξία
4. Πώληση - νομικό ελάττωμα - έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας
5. Πώληση πράγματος ορισμένου κατά γένος - πραγματικό ελάττωμα - έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας
6. Πώληση - κίνδυνος
7. Πώληση με συμφωνία αποστολής
8. Πώληση - όρος διατήρησης της κυριότητας
9. Μίσθωση πράγματος - έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων
10. Μίσθωση πράγματος - πραγματικά ελαττώματα
11. Μίσθωση πράγματος - τύπος - κακή χρήση του μισθίου
12. Μίσθωση πράγματος - υπομίσθωση
13. Μίσθωση πράγματος - υπομίσθωση
14. Μίσθωση πράγματος - πραγματικά ελαττώματα
15. Μίσθωση πράγματος - έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων - κίνδυνος
16. Μίσθωση - υπομίσθωση - χρησιδάνειο - δωρεά
17. Μίσθωση - μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων - αδικαιολόγητος πλουτισμός
18. Σύμβαση έργου - έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων
19. Σύμβαση έργου - κίνδυνος
20. Σύμβαση έργου - μίσθωση πράγματος
21. Σύμβαση έργου - μίσθωση πράγματος - αδικοπραξία
22. Σύμβαση έργου - σύμβαση εργασίας
23. Σύμβαση έργου - εντολή - αδικοπραξία - δωρεά
24. Σύμβαση έργου (σύμβαση κατασκευής τεχνικού έργου) - ευθύνη για ελαττώματα του έργου
25. Σύμβαση έργου - αδικοπραξία - ν. ΓπΝ/1911
26. Σύμβαση έργου - αδικοπραξία - ευθύνη από πτώση κτίσματος
27. Σύμβαση έργου - αδικοπραξία - συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης
28. Μεσιτεία - μίσθωση πράγματος
29. Προκήρυξη - καταδολίευση δανειστών
30. Εντολή - αδικαιολόγητος πλουτισμός
31. Διοίκηση αλλοτρίων - εντολή - αδικοπραξία - αδικαιολόγητος πλουτισμός
32. Διοίκηση αλλότριων - αδικοπραξία
33. Διοίκηση αλλότριων - αδικοπραξία - αδικαιολόγητος πλουτισμός
34. Διοίκηση αλλοτρίων - αδικοπραξία - αδικαιολόγητος πλουτισμός - σύμβαση εργασίας - παρακαταθήκη
35. Αστική εταιρία - κοινοπραξία - σύμβαση έργου
36. Κοινωνία - μίσθωση - αδικοπραξία - διοίκηση αλλοτρίων
37. Κοινωνία - δικαιώματα κοινωνού
38. Δάνειο - εγγύηση
39. Δάνειο - αδικαιολόγητος πλουτισμός
40. Χρησιδάνειο - αδικοπραξία
41. Παρακαταθήκη - εντολή - διοίκηση αλλοτρίων
42. Ευθύνη ξενοδόχων - αδικοπραξία
43. Στοίχημα - εντολή
44. Απαίτηση από λαχείο - αδικαιολόγητος πλουτισμός
45. Εγγύηση - καταδολίευση δανειστών
46. Αναγνώριση χρέους - αδικοπραξία
47. Αδικαιολόγητος πλουτισμός
48. Αδικοπραξία - διοίκηση αλλοτρίων
49. Αδικοπραξία - προσβολή των χρηστών ηθών
50. Αδικοπραξία - καταδολίευση δανειστών