3η Σεπτεμβρίου 1843
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-503-036-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 23 εκ., 169 γρ., 171 σελ.
Περιγραφή

"Ο θρόνος πλέον δεν υφίσταται κατ` ουσίαν εν Ελλάδι. Βασιλεύς αναγκασθείς να δώση όρκον εις νόμον θεμελιώδη κράτους εισέτι ιδρυτέου δεν βασιλεύει πλέον και κυβερνώσα αντ` αυτού είναι φατρία υποτεταγμένη εις την αυτήν τύχην, της των φατριών όλων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος... Ο θρόνος της Ελλάδος ολιγοστεύθη σήμερον κατ` αναλογίαν εκφεύγουσαν πάντα υπολογισμόν. Πρόκειται περί καταστροφής αξιοθρήνητου. Ό,τι όμως απόκειται τη ημετέρα δικαιοδοσία είναι, το γρηγορείν όπως η εν Ελλάδι αναστάτωσις μή επίδραση επί τών ιδικών μας πραγμάτων και εκτός τών ορίων της χώρας της."

Μέτερνιχ

Περιέχονται τα κείμενα:
- Τα ντοκουμέντα
- Τα πρόσωπα
- Οι εικόνες
- Το γεγονός
- Τα μετά
- Επίμετρο

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00