30 χρόνια εφαρμογής του κώδικα πολιτικής δικονομίας
Με ειδική αναφορά στο έργο του καθηγητού Γεωργίου Μητσοπούλου: 25ο πανελλήνιο συνέδριο, 11-12 Ιανουαρίου 2001
Επιμέλεια: Κοροβέσης, Ν. Β.
Φορέας επιμέλειας: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0678-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2001
Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 746 γρ, 348 σελ.