2190/1920 Περί ανωνύμων εταιριών & συναφή νομοθετήματα
Αιτιολογική έκθεση Ν. 3604/2007 - ΠΔ 16/22.1.1930 - Β. 3016/2002 - Καν. (ΕΚ) 2157/2001 - Ν. 3412/2005
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-433-4
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
421 σελ.
Περιγραφή

Η δεύτερη έκδοση του ανά χείρας βοηθήματος επιβλήθηκε από την ανάγκη να συμπεριληφθούν σ` αυτό: η αιτιολογική έκθεση του Ν. 3604/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κ.ν. 2190/1920, ο ν. 3016/2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση", ο Κανονισμός (ΕΚ) 2157/2001 περί καταστατικού (SE), ο ν. 3412/2005 "πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας" και το π.δ. 16/22.1.1930 "περί δελτίου ΑΕ".