'21: Οι πρωτεργάτες αφηγούνται την Επανάσταση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8359-87-1
Ελευθεροτυπία, Αθήνα, 3/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 23 εκ., 431 γρ., 194 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:

-Νίκος Ροτζώκος, Διονύσης Τζάκης, "Αφηγήσεις πρωτεργατών περί την έναρξη και επικράτηση των ελληνικής επανάστασης"
- Εμμανουήλς Ξάνθος, "Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας"
- Αθανάσιος Ξόδιλος, "Η εταιρεία των Φιλικών και τα πρώτα συμβάντα του 1821"
- Παλαιών Πατρών Γερμανός, "Απομνημονεύματα"
- Αμβρόσιος Φραντζής, "Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος"
- Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, "Διήγησις συμβάντων των ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836"
- Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος), "Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως"
- Κανέλλος Δεληγιάννης, "Απομνημονεύματα"
- Κωνσταντίνος Μεταξάς, "Ιστορικά απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως"
- Αναστάσιος Ορλάνδος, "Ναυτικά ήτοι Ιστορία των κατά των υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνα πεπραγμένων υπό των τριών ναυτικών νήσων, ιδίως δε των Σπετσών"
- Κωνσταντίνος Νικόδημος, "Υπόμνημα της νήσου Ψαρών"
- Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, "Απομνημονεύματα ή Αληθή ιστορικά γεγονότα του 1821 μη αναφερόμενα εν ταις ελληνικαίς ιστορίαις"
- Αλέξανδρος Κριεζής, "Απομνημονεύματα (Γιορνάλε διά την ανεξαρτησίαν του έθνους)"
- Διονύσιος Σουρμελής, "Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα"
- Χριστόφορος Περραιβός, "Απομνημονεύματα πολεμικά, διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών"
- Μακρυγιάννης, "Απομνημονεύματα"
- Νικόλαος Κασομούλης, "Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων"


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2019-04-22 13:58:29