2001: Βυζαντινή Θράκη: ο χώρος και τα μνημεία
Byzantine Thrace
The Place and the Monuments
Εξαντλημένο
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
Άλλη εκτύπωση, Ημερολόγιο
24 x 23 εκ.
Περιγραφή

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης με την έκδοση του ετήσιου ημερολογίου του για τρίτη χρονιά, φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα ακόμα τμήμα από τους θησαυρούς της Θράκης και την απαράμιλλη ομορφιά τους. "Η Βυζαντινή Θράκη" συμπληρώνει τις δύο πρώτες εκδόσεις με θέματα τη "Φύση της Θράκης" και την "Αρχαία Θράκη".

Η σύντομη εισαγωγή από τον καθηγητή βυζαντινολόγο κύριο Χαράλαμπο Μπακιρτζή, περιέχει συμπυκνωμένη την εργασία πολλών ετών ως εφόρου Βυζαντινών αρχαιοτήτων στον χώρο της Θράκης. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προθυμία με την οποία έσπευσε να συμβάλει στην προσπάθεια μας. [...]

Βιργινία Τσουδερού
Πρόεδρος


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:28:33