1000 ερωτήσεις προφορικών εξετάσεων ποινικού δικαίου
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.34 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 333 γρ, 176 σελ.
Περιγραφή

Οι προφορικές εξετάσεις αποτελούσαν πάντοτε μια πηγή άγχους για όλους. Όσο καλή και αν είναι η προετοιμασία, το απρόβλεπτο της ερώτησης μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον εξεταζόμενο.

Στο παρόν βιβλίο έχει γίνει συλλογή ερωτήσεων που έχουν τεθεί σε εξετάσεις δικηγορικών συλλόγων (Αθήνας, Θεσσαλονίκης αλλά και επαρχιακών) και στις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Σ` αυτές προστέθηκαν και άλλες, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη του αντικειμένου.

Οι ερωτήσεις έχουν σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιηθεί, για να μπορούν να ενταχθούν στη δομή ενός γραπτού κειμένου. Άλλοτε έχουν μείνει, όπως τέθηκαν, για να έχει ο υποψήφιος πλήρη εικόνα του τρόπου που μπορεί να τεθεί ένα ερώτημα.

Το παρόν βιβλίο, αν και προσφέρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερωτήσεων (1000), δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τη μελέτη των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, και της νομολογίας.

Μπορεί να βοηθήσει το φοιτητή, τον ασκούμενο δικηγόρο ή τον υποψήφιο της Σχολής Δικαστών στην προετοιμασία για τις προφορικές εξετάσεις με την παράλληλη μελέτη των κωδίκων.

Τέλος, έχουν συμπεριληφθεί και μερικά tests πολλαπλών επιλογών, για να μπορέσει ο υποψήφιος να κάνει μια διαφορετική προσέγγιση της ύλης (αν και ο συγκεκριμένος τρόπος εξέτασης δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα). [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

- Για τις εξετάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων
- Για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών
- Ποινικό δίκαιο - Ποινική δικονομία
- Απαντήσεις σε ερωτήσεις προηγούμενων ετών
- Tests πολλαπλών επιλογών