"Μαραναθά"
Η ζωή μετά τον θάνατο
"Maranathà" : La vita dopo la morte (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7812-64-3
Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη, 11/2010
Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 419 γρ, 263 σελ.
Ιταλική (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

«Μαραναθά», «Έρχου Κύριε», ήταν μια από τις επικλήσεις των πρώτων χριστιανών. Κατά τον άγιον Παύλον, οι χριστιανοί είναι «αυτοί, οι οποίοι αγαπούν την παρουσία» (Β` Τιμ. 4, 8), οι οποίοι αναμένουν με χαρά τη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Αν ενίοτε δεν γίνεται πια έτσι, συμβαίνει διότι εμπεδώθηκε η πεποίθηση ότι υπάρχουν δυο διαφορετικές ζωές και ότι μια μέρα θα πρέπει αναπόφευκτα να εγκαταλείψουμε τη μία για να περάσουμε στην άλλη. Κι αυτό διχάζει τραγικά τον άνθρωπο. Επί πλέον, μια ορισμένη θεολογία έχει περιλάβει τα σχετικά θέματα (τον θάνατον, την κρίση, τον άδη, την αιώνια ζωή) στην εσχατολογία, διατάσσοντάς τα το ένα δίπλα στο άλλο, μεταβάλλοντας τα σύμβολα μέσα σ` ένα λογικό σχήμα, χωρίς κάποια σχέση με την συγκεκριμένη ζωή. Ο συγγραφέας ερευνά τη γλώσσα των πατερικών και ανατολικών πηγών, οι οποίες περιγράφουν τους έσχατους καιρούς, ως μια καινούργια δημιουργία του κόσμου, μια συνάντηση της δράσης του Θεού και της ωρίμανσης του κόσμου, όπου η ιστορία δεν είναι μόνον θέμα για την κρίση, αλλά και οι «πλίνθοι» με τους οποίους θα οικοδομηθή η νέα Ιερουσαλήμ.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Διάφοροι τύποι κοσμικού εσχατολογισμού σε σύγκριση με τον Βιβλικό
Ο εσχατολογισμός της Παλαιάς Διαθήκης
Η ημέρα του Κυρίου
Η εσχατολογία των συνοπτικών ευαγγελίων
Η εσχατολογία του αγίου Παύλου
Ο εσχατολογισμός των πρώτων χριστιανών
Η πνευματική εσχατολογία σύμφωνα με κάποιους πρόσφατους προτεστάντες και καθολικούς συγγραφείς
Ο ρωσικός εσχατολογισμός
Ο εσχατολογισμός της ατομικής ζωής
2. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η αποκατάσταση
Ο καταστροφικός εσχατολογισμός
Ουτοπικός εσχατολογισμός
Η χριστοκεντρική εσχατολογία
Ο προοδευτικός, δημιουργικός εσχατολογισμός
Ο αναμνηστικός εσχατολογισμός
Ο προγευόμενος εσχατολογισμός
Η πασχάλια χαρά
3. Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ο άνθρωπος δημιουργός του εαυτού του
Συνδημιουργός του κόσμου
Καθαίρειν και αγιάζειν τον κόσμο
'Χριστοποιείν' και ζωοποιείν τον κόσμο
Η δημιουργικότητα στην τέχνη
Αγιάζειν τον πολιτισμόν
Η ασκητική δημιουργικότητα
Η δημιουργικότητα στην προσευχή
Η θεωρία ως εσχατολογική δόξα του κόσμου
Η προοδευτική εξέλιξη της εκκλησιαστικής παράδοσης
4. Η ΠΡΟΜΕΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σημεία εσχατολογικής αγιότητας στα άγια πρόσωπα
Η προφητική κλήση της Εκκλησίας
Η εσχατολογική άποψη της λειτουργίας, των μυστηρίων
Ο εσχατολογικός χαρακτήρας των εορτών
Μαρία, πλήρης χάριτος - έσχατον
5. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ - ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Η ζωή και ο θάνατος, εμπειρίες και έννοιες αντιτιθέμενες
Οι απαισιόδοξοι στεναγμοί της Παλαιάς Διαθήκης και η γέννηση της ελπίδας
Η αντινομία ανάμεσα στο θάνατο και την αναστάσιμη ζωή στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού
Η προτύπωση του σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη
Η θεολογία περί του σταυρού
Η νίκη του σταυρού στην τέχνη
Θνήσκειν με τον Χριστό
Σε τι συνίσταται ο θάνατος; Κατά τη βιβλική γλώσσα είναι η κάθοδος στον άδη
Ο θάνατος υπό έννοιαν φιλοσοφικήν· χωρισμός της ψυχής από το σώμα
Ο πνευματικός θάνατος στη συνάφεια της τριχοτομίας των ανατολικών Πατέρων
Η γλώσσα του πιστεύοντος λαού· ο ύπνος του θανάτου, η αναχώρηση προς τον ουρανό
Τα ηθικά ζητήματα, που αφορούν τον βιολογικό θάνατο
6. Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Το πρόβλημα του πώς την κατανοούμε
Η τελική κρίση. Νίκη του Χριστού
Η νίκη κατά του Κακού
Δεύτε, οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία (Μτ. 25, 34)
Ο φόβος είναι η αρχή, η αγάπη είναι το τέλος
Η αποκάλυψη των μυστικών της καρδιάς
Η θεώρηση των συγγνωστών αμαρτημάτων
Η εικόνα της τελικής κρίσης
Μερικές πρακτικές παρατηρήσεις για να βλέπουμε με χρησιμότητα την εικόνα της τελικής κρίσης
7. Ο ΟΥΡΑΝΟΣ
Η επιθυμία του ουρανού
Ο ουρανός στη Γραφή
Ο 'τόπος' του ουρανού
Η κατάσταση των ψυχών στον ουρανό
Η ένωση των ζώντων με τους αγίους στον ουρανό
Η μεσιτεία των αγίων
Ο παράδεισος
Ο πνευματικός παράδεισος
Η αναζήτηση του παραδείσου κατά τον Γρηγόριο Νύσσης
Εικονογραφικές παραστάσεις του ουρανού:
Η Ανάληψη
Η Κοίμηση της Μαρίας
'Επί σοι χαίρει πάσα η κτίσις'
Ο ΑιΔΗΣ
Το εκκλησιαστικό κήρυγμα
Τα κείμενα της Γραφής
Ο άδης
Ο δεύτερος θάνατος
Το πυρ το εξώτερον
Η αιώνια καταδίκη
Οι μελέτες για τον άδη
9. ΤΟ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΝ (Purgatorio)
Τα σχετικά με το καθαρτήριον προβλήματα
Η εκκλησιαστική εξέλιξη της πίστης για το καθαρτήριο
Οι επίσημες δηλώσεις της Εκκλησίας
Ο χρόνος της κάθαρσης
Το καθαρτήριον πυρ
10. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ανάσταση, πρόβλημα προσωπικό του Σολοβιώφ
Η βιβλική πίστη στην ανάσταση των νεκρών
Η ανάσταση του Ιησού
Η στιγμή της ανάστασης
Ποιος επιτελεί την ανάσταση
Στο πνευματικό σώμα
Η καθολική (παγκόσμια) ανάσταση
Μπορούμε να μακαρίζουμε τους πτωχούς και τους διωγμένους;
11. Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ
Πιστεύω στην αιώνια ζωή
Η ζωή στον άπειρο χρόνο;
Η αιωνιότητα αντίθετη στο χρόνο
Η χριστολογική λύση: Η αναμνηστική παρουσία
Ο Ταρκόφσκι
Η αιωνιότητα σώζει τον χρόνο
Ο Ντοστογιέφσκι, προφήτης της αιώνιας ελευθερίας
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ωραιότητα θα σώσει τον κόσμο
Η εικόνα της 'ογδόης ημέρας'. Η Μεταμόρφωση
Ως επίλογος. Ο Teilhard de Sardin, περί του μυστηρίου της Μεταμόρφωσης