"Εν έτει... 1878, 1922"
2 και 3 Νοεμβρίου 2005· 2 και 3 Μαρτίου 2006
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-259-122-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
18 x 13 εκ, 434 γρ, 375 σελ.
Περιγραφή

Διήμερο: "Εν έτει... 1878: Όταν αλλάζαμε εχθρό", 2 & 3 Νοεμβρίου 2005
Περιέχονται τα κείμενα:

- Σπύρος Καράβας, "Η μεγάλη Βουλγαρία και η `μικρά ιδέα`"
- Άντα Διάλλα, "Οι φίλοι των Βουλγάρων ουδέποτε δύνανται να ώσι συνάμα φίλοι των Ελλήνων"
- Κατερίνα Δρακοπούλου, "Η ράβδος της μουσικής αρχηγίας (la baguette)"
[- Γιώργος Μαργαρίτης, "Νέοι δρόμοι προς το θάνατο -στο όνομα της καλύτερης ζωής..." (:η ανακοίνωση του κ. Μαργαρίτη δεν περιλαμβάνεται στον τόμο]
- Συζήτηση

Διήμερο: "Εν έτει... 1922: Τι άλλο έγινε τότε;" 2 & 3 Μαρτίου 2006
Περιέχονται τα κείμενα:

- Γεωργία Ιγγλέζου, "Η εμπειρία των Ελλήνων στρατιωτών από το μέτωπο της Μ. Ασίας"
- Λιζιάνα Δελβερούδη, "Η ψυχαγωγία στα χρόνια της επιστράτευσης"
- Δέσποινα Παπαδημητρίου, "`Χρειάζεται κάθαρσις. Είνε ανάγκη εξαγνισμού`" ("Ελεύθερον Βήμα", 29.10.1922): ο περί ηρώων και αντιηρώων λόγος στη μετά την ήττα ιστορική στιγμή"
- Γιάννης Γιαννουλόπουλος, "Ελληνοαλβανική μεθόριος: το άλλο μέτωπο"
- Συζήτηση

ΕΝ ΕΤΕΙ 1878 - ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΑΜΕ ΕΧΘΡΟ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΜΙΚΡΑ ΙΔΕΑ»
ΑΝΤΑ ΔΙΑΛΛΑ: «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΩΣΙ ΣΥΝΑΜΑ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η ΡΑΒΔΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ (LA BAGUETTE)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ - ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ. . .
ΕΝ ΕΤΕΙ 1922 - ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΓΙΝΕ ΤΟΤΕ;
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ
ΛΙΖΙΑΝΑ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ: Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΣΙΣ. ΕΙΝΕ ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 29.10.1922). Ο ΠΕΡΙ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΗΡΩΩΝ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟΣ: ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΤΩΠΟ
Add: - Upd: