Ψυχική ασθένεια και σύγχρονες πρακτικές του εαυτού
Μια μαρτυρία ζωής
Επιστημονική επιμέλεια: Αλεξιάς, Γεώργιος Τ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-546-074-7
Πεδίο, Αθήνα, 5/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 29.76 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 16 εκ, 392 σελ.
Περιγραφή

Πώς βιώνεται η ψυχική ασθένεια και με ποιο τρόπο μιλάει το ίδιο το άτομο γι` αυτήν; Τι σημαίνει ψυχιατρική θεραπεία για την κοινωνική ταυτότητα του υποκειμένου που την υφίσταται; Με ποιο τρόπο ο μετασχηματισμός του ψυχιατρικού θεσμού, το πέρασμα από το `ασυλικό` στο `κοινοτικό` μοντέλο ψυχιατρικής περίθαλψης, αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων τους οποίους πρωτίστως αφορά; Πώς γίνονται αντιληπτές από τους ασθενείς οι έννοιες της `αποϊδρυματοποίησης`, της `αποασυλοποίησης` και της `ψυχοκοινωνικής επανένταξης`;
Το βιβλίο βασίζεται στη μαρτυρία ζωής του Γιώργου Φαλελάκη, ενός ατόμου με ψυχιατρικές εμπειρίες και πλούσιο ποιητικό έργο, στο οποίο πραγματεύεται με οξυδέρκεια τις εμπειρίες αυτές. Η μαρτυρία του μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πληρέστερα αφενός το βίωμα της ψυχικής ασθένειας, και αφετέρου τη μορφή που τείνει να πάρει η ψυχιατρική θεραπεία στις μέρες μας. Δημοσιοποιούνται εκτενή τμήματα του προσωπικού του ημερολογίου και αυτούσιες προφορικές αφηγήσεις ζωής. Στα τεκμήρια αυτά βασίζεται η ενδελεχής κοινωνιολογική ανάλυση που ακολουθεί, η οποία αποσκοπεί στην ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο οι ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις επηρεάζουν την εμπειρία της ασθένειας, οδηγώντας, εν τέλει, σε μια νέα σχέση με τον εαυτό.
Το κείμενο δεν απευθύνεται μόνο στους φοιτητές των κοινωνικών επιστημών και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να κατανοήσει πώς ακριβώς τα άτομα στα οποία ο ψυχιατρικός θεσμός προτείνει μια ψυχιατρική διάγνωση αναζητούν τρόπους να ερμηνεύσουν αυτό που τους έχει συμβεί, να μιλήσουν για την `ασθένειά τους` και να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος του επιμελητή της σειράς
Προλεγόμενα
Ευχαριστίες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια ζωή
Το ιστορικό μιας συνάντησης
Μια φωνή
Κεφάλαιο 1
ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
'Είμαι ψυχικά άρρωστος...'
'Τις ψυχές μας αλλοιώνουν οι φαρμακοβιομηχανίες...'
'Παράσταση για ένα ρόλο...'
'Αρντάν - ζωή και κίνηση'
'ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΟΥΦΑΛΑ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗ'
'Το πρωί θα πάω στο Νοσοκομείο Ημέρας να κάνω εισαγωγή'
Κεφάλαιο 2
'Η ΖΩΗ ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΑ ΔΥΟ...': ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
Τα παιδικά χρόνια στο χωριό
Στην πόλη των προκλήσεων
Επιστροφές
Από γιατρό σε γιατρό, από ίδρυμα σε ίδρυμα
'Τα παιδιά'
Δημόσιο ψυχιατρείο: ένα γκέτο
Οι επαγγελματίες
'Εναλλακτικές' θεραπείες
Πέραν του ασύλου
Ευκαιρίες
Η αρωγός οικογένεια
Το δισυπόστατο της εργασίας
Σεξουαλικότητα, σχέσεις
Τα ψυχοφάρμακα
Αυτοβοήθεια
'Τρέλα', 'ψυχασθένεια', ταμπέλες
Τέχνη, το τελευταίο οχυρό
Έκθεση εαυτού
Αποτιμήσεις
Κεφάλαιο 3
ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ
Μετασχηματισμοί του πεδίου, μετασχηματισμοί του εαυτού
Τεκμήρια ζωής
Ένα ταξίδι σε ανεξερεύνητες χώρες
Ηθική σταδιοδρομία και βιογραφική ασυνέχεια
Ο ρηγματώδης εαυτός
Η αναγκαιότητα μιας εργασίας επί του εαυτού
Υπό την οπτική της ψυχιατρικής
Η ανάδυση μιας κριτικής συνείδησης
Η διαχείριση του πάσχοντος εαυτού
Το μέλημα της επικοινωνίας
Αντί επιλόγου: το πρότυπο του Οδυσσέα
Βιβλιογραφία
Παράρτημα