Χώρος και διαδικασίες αγωγής
Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0440-0
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 182 σελ.
Περιγραφή

Οι σύγχρονες τάσεις των κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών έχουν τονίσει ότι ο υλικός χώρος αποτελεί μια πολυδύναμη πραγματικότητα, φορτισμένη με πολιτισμικά, κοινωνικά και συναισθηματικά δεδομένα. Έτσι, υπερβαίνοντας τη γεωμετρική του διάσταση, ο υλικός χώρος αναδεικνύεται σε πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδί και το περιβάλλον του. Οι αμφίδρομες διεργασίες αυτής της σχέσης, που έχουν ως επίκεντρο και ως υποκείμενό τους το παιδί, συνδέονται με διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης και αποδίδουν στον υλικό χώρο την παιδαγωγική του ποιότητα. Η μελέτη του παρόντος τόμου προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διάστασης του υλικού χώρου, με στόχο την αξιοποίησή του ως πεδίου αγωγής. Επικεντρώνεται, αρχικά, σε βασικές όψεις της σχέσης «παιδί - υλικός χώρος», στο πλαίσιο μιας προοπτικής αγωγής, καθώς και στις εκφράσεις της που διαμορφώνονται στον αστικό χώρο. Οι υποθέσεις που διατυπώνονται για την παιδαγωγική λειτουργία του υλικού χώρου εξειδικεύονται μέσα από μια εμπειρική έρευνα σε χώρους της πόλης που αποδίδονται στο παιδί. Τέλος, προσδιορίζονται μορφές σύνδεσης του υλικού χώρου με τις διαδικασίες αγωγής, οι οποίες μπορούν να τον αναδείξουν σε πεδίο αγωγής. Πρόκειται για μια συνολική παρουσίαση μιας διαφορετικής προσέγγισης των διαδικασιών αγωγής, που επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα σπουδή και ένα καινούργιο μεθοδολογικό εργαλείο στο πλαίσιο των παιδαγωγικών επιστημών, με τρόπο που βασίζεται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του υλικού χώρου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΥΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ
2. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
3. ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
5. ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΓΗΣ
6. ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΙ
7.«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ» ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00