Χρονογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-269-192-2
Στιγμή, Αθήνα, 2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 22 εκ., 64 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00