Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική
Τραπεζική οικονομική
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-91201-8-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 40.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 887 γρ, 382 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

[...] Το βιβλίο αυτό οργανώνεται σε 8 κεφάλαια και ένα παράρτημα. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν παραδείγματα, ερωτήσεις και ασκήσεις, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης που έχει αναπτυχθεί σε κάθε κεφάλαιο. Το αντικείμενο του βιβλίου ασχολείται με τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές, που εφαρμόζονται από την τραπεζική διοίκηση, όπως διαμορφώνονται από τις συνθήκες της οικονομίας, τις εξελίξεις των χρηματοοικονομικών εργαλείων, τις ανάγκες των συναλλασσομένων και την παγκοσμιοποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.[...]

[...] Ο σκοπός του βιβλίου είναι να αναλύσει τα σημαντικότερα από τα ζητήματα που σχετίζονται με ένα τραπεζικό ίδρυμα, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και τις στρατηγικές που αναπτύσσει ώστε να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο που εμπεριέχονται στη λειτουργία του.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)