Χειρόγραφα και βιβλιοθήκες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Εξαντλημένο
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 12.05 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 526 γρ, 48 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

[...] Στον τόμο συγκεντρώνονται 14 εργασίες μου, διάσπαρτες σε ποικίλα επιστημονικά περιοδικά, ελληνικά και ξένα (Α-ΙΔ), οι οποίες αφορούν στα χφφ. της Εικοσιφοινίσσης του Παγγαίου (έγγραφα άγνωστα που αναφέρονται στην λεηλασία της μονής, εντοπισμός των χειρογράφων της μονής, άγνωστα χφφ. της μονής, πτώχευση της μονής), στα χφφ. του Τιμίου Προδρόμου Σερρών (κατάλογος Κωνσταντίνου Μηνά Μηνωίδη, κατάλογοι και καταγραφές χειρογράφων της μονής, εντοπισμός χειρογράφων της μονής), στην λεηλασία των αραβικών χειρογράφων του Imaret της Καβάλας, στις συλλογές χειρογράφων του Σωφρονίου Ελευθερουπόλεως, της Μητροπόλεως Δράμας, της Υπαπαντής του Παγγαίου, στις ιδιωτικές συλλογές, στους βιβλιογράφους και αφιερωτές κωδίκων μονών της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. [...]

Γεώργιος Κ. Παπάζογλου