Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου Πελάγους
Κυκλοφορεί
Ολκός, Αθήνα, 11/1999
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 58.31 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
29 x 21 εκ, 1,460 γρ, 261 σελ.
Περιγραφή

Η έκδοση αυτή αναφέρεται στη χαρτογράφηση του Αιγαίου Πελάγους ή ελληνικού Αρχιπελάγους, όπως είναι περισσότερο γνωστό στους ξένους χαρτογράφους και περιηγητές. Οι δημοσιευμένοι χάρτες - κατ` ανάγκην αποτέλεσμα επιλογής - καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τις αρχές του 15ου αιώνα, εποχή στην οποία απαντώνται οι πρώτες δυτικές προσπάθειες χαρτογραφικής απεικόνισης ενός χώρου, ώς τα νεώτερα χρόνια. Με εξαίρεση τους χειρόγραφους χάρτες του Buondelmonti και μερικούς χειρόγραφους πορτολάνους, όλοι οι άλλοι είναι έντυποι χάρτες, χαλκογραφίες και σπανιότερα ξυλογραφίες και λιθογραφίες.
[...]