Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-399-752-8
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
352 σελ.
Περιγραφή

Τι εννοούμε όταν λέμε χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά; Αφορά τις επιδόσεις ορισμένων παιδιών στο σχολείο, στον αθλητισμό, στη μουσική ή αναφέρεται σε ένα συνδυασμό πολλών χαρακτηριστικών μαζί; Ποια είναι αυτά τα εξαιρετικά επιτεύγματα που κάνουν κάποια παιδιά να ξεχωρίσουν έναντι κάποιων άλλων; Πώς αντιμετωπίζεται ένα χαρισματικό παιδί; Στα βασικά αυτά ερωτήματα όπως και σε κάποια ακόμη, προσπαθεί να δώσει πλήρεις και -όσο αυτό είναι εφικτό στα διαθέσιμα πλαίσια ενός βιβλίου- εμπεριστατωμένες απαντήσεις το ανά χείρας πόνημα.
Είναι γεγονός ότι πολλά από τα χαρισματικά παιδιά στην Ελλάδα σήμερα δεν αναγνωρίζονται ποτέ σε κανένα στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως δεν λαμβάνουν κάποια υποστήριξη για την καλλιέργεια και την εν γένει ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων τους, με άμεση επίπτωση την απώλεια πολύτιμης παρακαταθήκης για το μέλλον μας. Στο βιβλίο αυτό, επιχειρείται μια συστηματική καταγραφή όλων των σύγχρονων θεωριών που αφορούν τη χαρισματικότητα και το ταλέντο, καθώς πρωταρχικός στόχος είναι να τεθούν σαφή όρια που να καθιστούν ευχερέστερη και πλέον αξιόπιστη την διαδικασία της αξιολόγησης.
Ίσως είναι καιρός να απομακρυνθούμε πλέον από τα στενά πλαίσια του όρου `ευφυΐα`, που για τα ελληνικά δεδομένα κρίνεται αποκλειστικά σχεδόν μέσα στις σχολικές αίθουσες και βάσει των βαθμών και επιδόσεων του μαθητή. Ένα παιδί μπορεί να θεωρηθεί ευφυές και χαρισματικό σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και μάλιστα σε τομείς που μπορεί να μη σχετίζονται με την τρέχουσα περιοριστική έννοια. Οι πρόσφατες θεωρίες έχουν προσδώσει νέα οπτική γωνία στο θέμα της χαρισματικότητας, αφού πλέον γίνεται λόγος για ευρύτατου φάσματος ευφυΐα. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΟΥΣΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γενετικοί και Βιολογικοί Παράγοντες της Χαρισματικότητας
Περιβαλλοντικοί Παράγοντες της Χαρισματικότητας
Μοντέλα Χαρισματικότητας
Γνωστική Διάσταση της Χαρισματικότητας
Η Χαρισματικότητα ως Αποτέλεσμα Προσπάθειας
Συναισθηματική Διάσταση της Χαρισματικότητας
4. ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Γνωστικά Χαρακτηριστικά
Κοινωνικά-Συναισθηματικά Χαρακτηριστικά
Κίνητρα
Ενδιαφέροντα και Δημιουργικότητα
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Άλλα Χαρακτηριστικά
Στάδια Χαρισματικότητας
Τα πρώτα χρόνια
Προσχολική Ηλικία
Παιδική Ηλικία
Εφηβεία
Δείκτες Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής
Αντίληψη των παιδιών για τον εαυτό τους
Άγχος Αξιολόγησης
Η αντίληψη των προικισμένων παιδιών για τη χαρισματικότητά τους
Σχολική Αντίληψη και Ικανοποίηση
5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αντικειμενικές Μετρήσεις
Τεστ Γενικών Νοητικών Ικανοτήτων
Τεστ Δημιουργικότητας
Τεστ Γνωρισμάτων και Ικανοτήτων
Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Υποκειμενικές Μετρήσεις
Υποδείξεις των Δασκάλων
Υποδείξεις των Γονιών
Υποδείξεις των Συμμαθητών
Αυτο-αξιολόγηση
Σχολική Απόδοση
Άλλες μετρήσεις
6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Προβλήματα από Εσωτερικές Πηγές
Ανώμαλη Ανάπτυξη
Σχέσεις
Υπερβολική Αυτοκριτική
Τελειομανία
Αποφυγή Ρίσκου
Υπερβολικά Ενδιαφέροντα
Προικισμένα Παιδιά με Αναπηρίες
Αυτοεκτίμηση
Προβλήματα από Εξωτερικές Πηγές
Κουλτούρα του Σχολείου
Προσδοκίες των Άλλων
Σχέσεις με τους Συμμαθητές
Κατάθλιψη
Οικογενειακές Σχέσεις
Η Ταμπέλα της Χαρισματικότητας
Κοινωνικά Μειονεκτούντες Μαθητές
Προικισμένα Παιδιά με Αναπηρίες
Προικισμένα Κορίτσια
Προικισμένα Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες
Προικισμένα Παιδιά με Διάσπαση Προσοχής
Προικισμένα Παιδιά και Αυτοκτονία
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο Ρόλος των γονιών
Ειδικές Ανάγκες των Προικισμένων Παιδιών
Ανάγκη για κατάλληλη εκπαίδευση
Ανάγκη για φίλους
Ανάγκη για ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
Ανάγκη για κατανόηση από τους μεγάλους
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ