Χάρης Μανταφούνης
Χορολογική προσέγγιση του έργου του
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7222-57-2
Dian, Αθήνα, 4/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 132 σελ.
Περιγραφή

[...] Η παρούσα μελέτη αναπτύσσεται σε τρία κυρίως κεφάλαια. Στο πρώτο, αναφέρομαι διεξοδικά στο είδος χορού που ανέπτυξε στην Ελλάδα ο Μανταφούνης και σχολιάζω την καινοτομία του σε σχέση με τα ρεύματα της εκάστοτε εποχής. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι επιλογές του αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ανανέωση του χορού στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική αναφορά στις πρακτικές που χρησιμοποιεί στη σύνθεση της χορογραφίας ο Μανταφούνης, σκιαγραφείται ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα στοιχεία της παράστασης και προσδιορίζονται οι επιδράσεις που δέχθηκε από τα δύο κύρια ρεύματα της εποχής του, τον μοντέρνο και τον μεταμοντέρνο χορό. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζω κατά τρόπο συνοπτικό και περιεκτικό την ανάλυση της χορολογικής μεθόδου που ακολουθώ στην παρούσα μελέτη. Χωρίς να διεκδικεί εύσημα διεξοδικής παρουσίασης και σχολιασμού της συγκεκριμένης μεθόδου, η παρουσίαση αυτή επιδιώκει να δώσει μία όσο γίνεται πιο σαφή και εμπεριστατωμένη εικόνα, η οποία να συμβαδίζει με τη στόχευση και τις ανάγκες που απορρέουν από την ανάλυση των δύο χορογραφιών του Μανταφούνη. Ακολουθεί η ανάλυση καθεμιάς από τις δύο χορογραφίες με βάση τη σημειογραφική μέθοδο Laban, η οποία, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, συνοδεύεται και από την ανάλυση των στοιχείων της παράστασης. Η μελέτη καταλήγει με τη σύνοψη των πορισμάτων. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ο ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Χορευτής - Χορογράφος - Δάσκαλος
Ειδολογική ανάλυση του χορογραφικού έργου του Χάρη Μανταφούνη
2. ΟΙ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ
3. ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ - ΑΙΩΡΗΣΕΙΣ: ΧΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η χορολογική προσέγγιση
Η ανάλυση της δομής
i. 'Ρωμαίος και Ιουλιέττα'
Ανάλυση της δομής της χορογραφίας
ii. 'Αιωρήσεις'
Ανάλυση της δομής της χορογραφίας
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ
'Η εξέλιξη του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα: εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές αναφορές'
ΙΙ. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ 'ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ'
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
β. Ξένη βιβλιογραφία
Add: - Upd: