Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-085-0
Τυπωθήτω, Αθήνα, 4/2003
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 281 γρ., 199 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξηγεί τις βασικές αρχές της φωνητικής, της φωνολογίας καθώς και της φωνητικής / φωνολογικής διόρθωσης, ενώ παράλληλα εμπεριέχει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία απόκτησης της γλώσσας. Απευθύνεται σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ λογοθεραπείας που μελετούν ζητήματα διόρθωσης της άρθρωσης και προφοράς, σε ειδικούς, π.χ. ψυχολόγους, που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τη φωνολογική δομή της Ελληνικής για να αντιμετωπίσουν πληρέστερα περιπτώσεις προβλημάτων λόγου, ή λογοθεραπευτές, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις γύρω από ζητήματα φωνητικής άρθρωσης και φωνολογίας ή θεωριών φωνητικής διόρθωσης. Μπορεί, τέλος, να φανεί χρήσιμο σε καθηγητές ξένων γλωσσών που επιθυμούν να δώσουν έμφαση σε ζητήματα ορθής προφοράς ή σε παιδαγωγούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με δραστηριότητες που οξύνουν τη φωνολογική συνειδητοποίηση, εξασκούν την άρθρωση των μαθητών τους και διευκολύνουν την προετοιμασία για την ανάγνωση και τη γραφή.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Α' ΜΕΡΟΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Φωνητική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Φωνολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Φωνητική και Φωνολογική Απόκτηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μέθοδοι Διόρθωσης
Β' ΜΕΡΟΣ
Η ΠΡΑΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ένα Επικοινωνιακό Μοντέλο Φωνητικής Συνειδητοποίησης και Διόρθωσης

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-07-11 09:45:06