Φυσική Γ΄ γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-2709-0
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 8/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.18 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 912 γρ., 543 σελ.
Περιγραφή

Αγαπητέ αναγνώστη,
Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου συμπληρώνει, με τη διεξοδική παρουσίαση της θεωρίας, με τις τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις του σχολικού Βιβλίου, καθώς και στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις για πρόσθετη εξάσκηση, αλλά και με τα επαναληπτικά τεστ, το νέο σχολικό βιβλίο για τη Φυσική της Γ` Γυμνασίου.

Καθ` όλη τη διάρκεια της συγγραφής του είχαμε στο μυαλό μας ότι απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές που μόλις αρχίζουν να διδάσκονται Φυσική στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.

Είμαστε κι εμείς μεταξύ των πολλών εκείνων που ονειρεύονται μαθήτριες και μαθητές του Γυμνασίου που:
- θα γνωρίσουν και θα κατανοούν τις επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία, στο παρόν και στο μέλλον
- θα μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να βρίσκουν απαντήσεις σε ζητήματα που αναδύονται μέσα από τις καθημερινές τους εμπειρίες και προκαλούν το ενδιαφέρον τους
- θα είναι σε θέση να περιγράφουν, να επεξηγούν και να προβλέπουν φυσικά φαινόμενα
- θα έχουν την ικανότητα να διαβάΖουν και να κατανοούν εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα στον τύπο και να διεξάγουν συΖητήσεις σχετικά με την εγκυρότητα τους
- θα μπορούν να αναγνωρίσουν την επιστημονική διάσταση ενός θέματος, όταν καλούνται να λάβουν αποφάσεις (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο) και να εκφράζουν απόψεις που είναι επιστημονικά και τεχνολογικά τεκμηριωμένες
- θα είναι ικανοί να αξιολογούν επιστημονικές πληροφορίες τόσο ως προς την πηγή τους όσο και ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00