Φυσικά μαθηματικά
Η φυσική ως εργαλείο κατανόησης μαθηματικών εννοιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-2461-8
Mathbooks, Λάρισα, 1/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.37 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 421 σελ.
Περιγραφή

Είναι γεγονός ότι τα μαθηματικά αποτελούν το βασικότερο εργαλείο τεκμηρίωσης της φυσικής. Το βιβλίο "Φυσικά μαθηματικά" απαντά στο αντίστροφο ερώτημα, δηλαδή αν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις η φυσική μπορεί να θεωρηθεί διδακτικό εργαλείο των μαθηματικών. Με αυτό το σκεπτικό εξετάζεται η σχέση φυσικής - μαθηματικών ιστορικά, η Αρχιμήδεια προσέγγιση μαθηματικών προβλημάτων όπως και η ανάδυση των μαθηματικών εννοιών μέσα από τα φυσικά πλαίσια που τις εμπεριέχουν. Επίσης, όσον αφορά στα σχολικά μαθηματικά - και όχι μόνο - κατατίθενται διδακτικές προτάσεις για την κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και σχέσεων μέσα από πληθώρα επιλεγμένων και στοχευμένων προβλημάτων, πολλές φορές με τη συνεισφορά των νέων τεχνολογιών.

Add: - Upd: