Φορολογία και διάθεση των κερδών των εταιριών και κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων
Ενημερωμένο μέχρι και το Ν. 3427/2005
Εξαντλημένο
Σακέλλης Ε., Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 121.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,204 γρ, 706 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Συνδυασμένη παράλληλη ανάπτυξη και ερμηνεία των διατάξεων Εμπορικού και Φορολογικού Δικαίου - Πρακτικές εφαρμογές υπολογισμού του Φόρου Εισοδήματος και Διάθεσης των Κερδών - Διανεμόμενα κέρδη και Αποθεματικά των Εταιριών:
- Ανωνύμων Εταιριών (ΑΕ)
- Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
- Προσωπικών Εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) και Κοινοπραξιών
- Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
- Τεχνικών Επιχειρήσεων
- Φορολογική και Λογιστική Ανάλυση των Εσόδων και Δαπανών - Λογιστικές Διαφορές (από άποψη: Φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ, κλπ)
- Φορολογία Εισοδήματος Επιτηδευματιών Τηρούντων Βιβλία Β΄ Κατηγορίας του ΚΒΣ
- Περαίωση Φορολογικών Δηλώσεων Χωρίς Έλεγχο
- Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων.