Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
Πρακτικό βοήθημα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-92557-9-0
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 59.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,953 γρ, 1359 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο `Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ` σκοπό έχει να συγκεντρώσει την πληθώρα των διατάξεων του ΚΦΕ και των συναφών διατάξεων και να λειτουργεί παράλληλα με το τετράτομο έργο μας `Ανάλυση-Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων`.
Στο βιβλίο αυτό περιέχεται το σύνολο των διατάξεων και ανάλυση υπό μορφή συμπερασμάτων, επισημάνσεων, βασικών εννοιών, συνοπτικών παρατηρήσεων, πινάκων για να διευκολύνεται ο αναγνώστης στις άμεσες ανάγκες του, να το χρησιμοποιεί γρήγορα, αλλά να έχει και στα χέρια του ένα τόμο με το σύνολο των διατάξεων και τις βασικές ερμηνείες τους.
Σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το τετράτομο έργο με την πλήρη ανάλυση-ερμηνεία, αλλά φιλοδοξούμε να είναι πραγματικά ένα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ που τόσο ανάγκη έχουν οι επαγγελματίες του χώρου μας και οι επιχειρήσεις.
Επίσης σκοπός και στόχος αυτού του έργου είναι η χρήση του ως διδακτικού για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας για το μάθημα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
Ως προς τη φορολογία εισοδήματος θέλουμε να σημειώσουμε ότι με τις τελευταίες τροποποιήσεις έχει επέλθει μια μεγάλη τομή στη φορολογία. Αυτό προκύπτει από την καθιέρωση γενικώς του λογιστικού προσδιορισμού για το σύνολο των επιτηδευματιών, την εφαρμογή σε γενικές γραμμές της αρχής των συγκρουόμενων συμφερόντων, την καθιέρωση ελάχιστου προσδιορισμού αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία και καθορισμένες δαπάνες (τεκμήρια) για όλους τους φορολογούμενους χωρίς εξαιρέσεις, την κατάργηση πολλών εξαιρέσεων του ειδικού τρόπου φορολογίας, τόσο στα φυσικά και πολύ περισσότερο στα νομικά πρόσωπα.
Ακόμα η καθιέρωση του συστήματος των αποδείξεων σε σύνδεση με το αφορολόγητο έχει σκοπό να κάνει τον πολίτη συμμέτοχο στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

-ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α΄. ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Β΄. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ΄. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α΄. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
Β΄. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Γ΄. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ΄. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε΄. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤ΄. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
Ζ΄. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Α΄. ΔΗΛΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Β΄. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α΄. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Β΄. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
-ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
-ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αλφαβητικό ευρετήριο