Φλωρεντίνη Καλούτση και η τέχνη της Κρήτης
Από τη Μινωική ως τη σύγχρονη εποχή
Florentini Kaloutsi and the Art of Crete
From the Minoan Period to the Present
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8452-59-6
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
30 x 25 εκ, 1,524 γρ, 222 σελ.
Ελληνική, Νέα (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Ο πολιτισμός της μινωικής Κρήτης είναι ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός στο χώρο της Ευρώπης και ένας από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Ο Μινωίτης πολίτης οργανώνει τη ζωή του, χτίζει το σπίτι του, στολίζει τους τοίχους του με ζωγραφιές, το `νοικοκυρεύει` με μοναδικά οικιακά σκεύη και το πλουτίζει με εξαιρετικής τέχνης κεραμεικά. Φροντίζει τον καλλωπισμό και την ενδυμασία του. Καλλιεργεί τη γη, ασκείται, θάβει τους νεκρούς και λατρεύει τους θεούς του.
Στη λατρεία της μινωικής Κρήτης κορυφαία θεότητα είναι η Μεγάλη Θεά-Μητέρα. Αυτή η μοναδική `Magna Mater` είναι ντυμένη με περίτεχνα και πλούσια φορέματα, υφασμένα στον αργαλειό της Κρήτης.
Τα μινωικά φορέματα, που γνωρίζουμε από τις τοιχογραφίες και τα ειδώλια, είναι μάρτυρες της επίδοσης των γυναικών της Κρήτης στην υφαντική τέχνη, `την μοναδικήν και αρχαιοτέραν πασών χειροτεχνίαν`. Μάρτυρες, επίσης, είναι τα λίθινα σφονδύλια, τα αδράχτια και τα άφθονα υφαντικά βάρη, ευρήματα της Νεολιθικής Κρήτης από περίπου 4.000 χρόνια π.Χ. Η τέχνη του αργαλειού πρωτοφάνηκε με την ύψιστη ακμή των μινωικών χρόνων, έζησε στα αρχαία ελληνικά και τα βυζαντινά χρόνια, συνέχισε στη βενετοκρατία, ξεπέρασε την τουρκοκρατία και έφτασε ως την εποχή μας.
Στη μεγάλη αυτή διαδρομή του χρόνου οι θυγατέρες της Κρήτης ύφαιναν, πλούμιζαν, κεντούσαν υφάσματα μάλλινα, μεταξωτά, μπαμπακερά ή λινά, με τα χρώματα των φυτών και της πορφύρας. Τα έργα τους, δείγματα μοναδικής ικανότητας και δεξιοτεχνίας, στήριξαν τη λαϊκή μνήμη και την ιστορική διάρκεια στο νησί τους. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρότυπα - Σχέδια - Εφαρμογές
Στην υφαντική και την ξυλογλυπτική
Μέρος Πρώτο - ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Ιερά σύμβολα
Φυτικός διάκοσμος
Θαλάσσιος διάκοσμος
Καμαραϊκός ρυθμός
Αρχιτεκτονικός διάκοσμος
Τελετουργικά θέματα - Τοιχογραφίες
Σφραγιδόλιθοι
Γραμμικός διάκοσμος
Ο δίσκος της Φαιστού
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Μυκηναϊκά
Γεωμετρικά - Ανατολίζοντος ρυθμού
Αρχαϊκά - Κλασικά
Μέρος Δεύτερο - ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Κεντήματα από τη γυναικεία φορεσιά
Κεντήματα για το στολισμό του σπιτιού
Βελονιές κεντημάτων
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σχέδια από Κρητικές πετσέτες
Σχέδια από πατανίες και χιράμια
Μέρος Τρίτο - ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
Από την Κρητική παράδοση
Από την Κρητική φύση
Σχέδια για παιδικά ρούχα
Σχέδια για ξυλόγλυπτα έπιπλα
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

PREFACE
INTRODUCTION
DECORATIVE THEMES
Prototypes - Sketches - Applications in weaving and woodcarving
Part One - THEMES FROM ARCHAEOLOGICAL FINDS
FROM MINOAN ART
Sacred symbols
Floral Decoration
Marine Decoration
Kamares Style
Architectural Decoration
Ritual themes - Frescoes
Seals
Linear Decoration
The Phaistos Disk
LATER PROTOTYPES FROM CRETE AND THE GREEK MAINLAND
Mycenaean
Geometric - Orientalizing
Archaic - Classical
Part Two - THEMES FROM CRETAN FOLK ART
DECORATIVE THEMES FROM THE CRETAN EMBROIDERY TRADITION
Embroideries of the female costume
Embroideries for household decoration
Embroidery stitches
MOTIFS FROM THE WEAVING TRADITION OF CRETE
Motifs from Cretan towels
Designs from rugs and blankets
Part Three - NEW DESIGNS AND HANDWOVEN TEXTILES
INSPIRATIONS AND CREATIONS
From Cretan tradition
From Cretan nature
Designs for children's clothes
Designs for woodcarved furniture
HANDWOVEN TEXTILES
IN LIEU OF AN EPILOGUE
BIBLIOGRAPHY