Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
Θετικιστικού, ερμηνευτικού και διαλεκτικού τύπου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-456-294-7
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 12/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 501 γρ, 254 σελ.
Περιγραφή

Ορίζοντας ως αφετηριακά σημεία τις τρεις επιστημολογικές τομές που σημειώθηκαν, η πρώτη στα τέλη του 16ου αιώνα, η δεύτερη στα τέλη του 18ου αιώνα και η τρίτη στα τέλη του 20ού αιώνα, το βιβλίο αυτό παρακολουθεί τη γένεση και τον τρόπο συγκρότησης του θετικιστικού, του διαλεκτικού και του ερμηνευτικού παραδείγματος στα πεδία της κοινωνικής επιστήμης και της φιλοσοφίας, καθώς και τη σύγκλισή τους στο νέο επιστημονικό-φιλοσοφικό παράδειγμα που συστήνουν οι Επιστήμες της πολυπλοκότητας και η αντίστοιχη προς αυτές Επιστημολογία της πολυπλοκότητας τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Το ευκταίο και εφικτό αποτέλεσμα αυτής της κατάληξης θα ήταν η ανανέωση και ο εμπλουτισμός της τεχνο-επιστήμης με αναγκαίες όσο και σωτήριες συνειδησιακές διεργασίες στοχαστικών κρίσεων, αξιοθετήσεων και αποτιμήσεων που ξαναφέρνουν στο προσκήνιο το αριστοτελικό σώζειν δια της γνώσεως.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Φιλοσοφία των επιστημών
Κοινωνικές επιστήμες: Διαχρονική εξέταση
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η θετικιστική φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η ερμηνευτική φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
Αναλυτική ερμηνευτική
Η κριτική ερμηνευτική σχολή
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η κριτική του μηχανικισμού στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα
D. Hume: Από την δογματική μεταφυσική στην εμπειρική ανθρωπολογία
Im. Kant: Από την εμπειρική επιστήμη του ανθρώπου σε μια ανθρωποκεντρική επιστημονική μεταφυσική
G. Fichte: Η θεμελίωση της ελευθερίας στο πλαίσιο μιας θεωρησιακής ανθρωπολογίας
Fr. W. J. Schelling: Συνένωση ελευθερίας και αναγκαιότητας στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας της φύσης
G. Hegel: Από τη μηχανιστική στην διαλεκτική λογική
K. Marx: Η διαλεκτική λογική ως όργανο επιστημονικής ανάλυσης
Η σχολή της Φρανκφούρτης: Φιλοσοφία και κοινωνική θεωρία
Θετικιστικός και ιστορικο-γενετικός δομισμός
Η ανασυγκρότηση των κοινωνικών επιστημών υπό το πνεύμα της επιστημολογίας της πολυπλοκότητας
Επίλογος
Add: - Upd: