Φιλοσοφία της αποκαλύψεως
Philosophie der Offenbarung (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-283-203-5
Ροές, Αθήνα, 12/2004
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 592 γρ, 394 σελ.
Γερμανική (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

«Τι κοινό μεταξύ Αθηνών και Ιεροσολύμων;» Και αλλού: «Τι κοινό μεταξύ φιλοσόφου και χριστιανού, του μαθητού της Ελλάδος και του μαθητού των ουρανών, του ανθρώπου των λόγων και του ανθρώπου των έργων, εκείνου που κατεδαφίζει και εκείνου που οικοδομεί, του φίλου και του εχθρού της πλάνης, του διαφθορέα της αλήθειας και του τηρητού και εκφραστού της, του κλέπτη και του φύλακά της;» Τα ερωτήματα του Τερτυλλιανού είναι, βεβαίως, ρητορικά· θεωρεί αυτονόητο πως δεν υπάρχει τίποτε κοινό, η παραμικρή σχέση μεταξύ λόγου και πίστης, επιστήμης και θρησκείας. Εγέρθηκαν -και εγείρονται-, βεβαίως, και από την απέναντι πλευρά φωνές εξ ίσου απόλυτες, αποκλειστικές και απορριπτικές της πίστης. Έρχεται όμως τώρα εκ μέρους της επιστήμης των επιστημών ο αντίλογος. Ο Γερμανός φιλόσοφος Φ. Γ. Ι. Σέλλινγκ, από την καθηγητική έδρα του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, δίνει τιτάνιο αγώνα να ενώσει τα διεστώτα, έναν αγώνα υπέρ γνώσεως άμα και πίστεως. Παλεύει για να δείξει ότι φιλοσοφία και Αποκάλυψη όχι μόνο δεν αναιρούν η μία την άλλη, αλλά αποτελούν η μία αναγκαίο όρο της άλλης. Από αυτόν, μάλιστα, τον αγώνα δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει την θέση του, κανείς δεν μένει αμέτοχος. Η Φιλοσοφία της Αποκαλύψεως είναι ένας αγώνας που διεξάγεται όχι μόνο μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση, αλλά και στην φύση, την ιστορία, τους κόλπους αυτού του τύπου του Θεού.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή
Βίος και έργα του Φ. Γ. Ι. Σέλλινγκ
Εισαγωγή στην ελληνική μετάφραση της Φιλοσοφίας της αποκαλύψεως
Εισαγωγική παράδοση, Βερολίνο, 15 Νοεμβρίου 1841
1. Γενική εισαγωγή στην φιλοσοφία της αποκαλύψεως
2. Οι αρχές της επιστήμης του νου
3. Αναφορά στην εν γένει φύση και το τελικό συμπέρασμα της καθαρής επιστήμης του νου
4. Αναδρομή στην φιλοσοφία της ταυτότητας
5. Ο Χέγκελ και η φιλοσοφία της ταυτότητας
6. Η αρνητική και η θετική φιλοσοφία στην μέχρι τούδε ιστορία της φιλοσοφίας
7. Η διαφορά στην στάση ορθολογικής και θετικής φιλοσοφίας απέναντι στον εμπειρισμό
8. Η καντιανή αντιθεσιολογία του καθαρού νου
9. Η συγκεκριμένη σχέση των δύο φιλοσοφιών
10. Μετάβαση στην θετική φιλοσοφία
11. Θετικής φιλοσοφίας συνέχεια
12. Το 'μη εκ των προτέρων νοητό είναι' και η δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης
13. Πώς ο Θεός δημιούργησε εξελικτικά την ετερότητα
14. Το τέλος της κτίσεως
15. Η έννοια του μονοθεϊσμού
16. Η Αγία Τριάδα ως νύξη για την περαιτέρω εξέλιξη της θεογονίας
17. Η προσωποποίηση των δυνάμεων - θεογονία
18. Η γέννηση του εξωθεϊκού σύμπαντος. Θεογονικές μεταπτώσεις
19. Σχεδίασμα φιλοσοφίας της μυθολογίας
20. Οι εποχές της μυθολογικής εξελίξεως
21. Τα ελληνικά μυστήρια - μετεξέλιξη
22. Το αντικείμενο των μυστηρίων
23. Η φιλοσοφία της αποκαλύψεως. Εισαγωγή. Η διαφορά αποκαλύψεως και μυθολογίας και το ευπρόσιτο της αποκαλύψεως
24. Εξηγητική απόδειξη για τον εκτός του Θεού Χριστό-Λόγο
25. Απάντηση στο ερώτημα: Πώς πραγματοποιήθηκε η μεσιτεία της εκτός Θεού δυνάμεως
26. Ανάλυση των επιμέρους. Η προΰπαρξη του Χριστού
27. Η αποκάλυψη στον ιουδαϊσμό
28. Η ενανθρώπηση του Χριστού
29. Ο θάνατος του Χριστού
30. Η εις Άδου κάθοδος
31. Η ανάσταση του Χριστού
32. Η εξύψωση του Χριστού ως μόνιμη κατάσταση
33. Καταληκτικές παρατηρήσεις
34. Το έργο του Χριστού
35. Οι ιθύνουσες ιδέες στην ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας
Σημειώσεις
Ευρετήριο προσώπων