Φιλοσοφία και μεθοδολογία ψυχιατρικής, κλινικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7901-62-0
Leader Books, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.15 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 467 γρ, 337 σελ.
Περιγραφή

Ψυχιατρική, Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία συνιστούν ανθηρά και λίαν συναρπαστικά πεδία έρευνας και γνώσης, στα οποία ακριβώς εδράζεται η επαγγελματική άσκηση της τέχνης του ψυχικού θεραπεύειν. Πέραν της τεράστιας και δικαιολογημένα αμφιλεγόμενης κοινωνικής σπουδαιότητας της επαγγελματικής άσκησής τους, τα θεμέλια των εν λόγω πεδίων βρίθουν φιλοσοφικών - οντολογικών, γνωσιολογικών, μεθοδολογικών και οπωσδήποτε ηθικών - παραδοχών. Στο ανά χείρας έργο επιχειρείται η διεξοδική ανασκαφή, η κριτική ανάλυση και η αυστηρή συστηματοποίηση των προηγούμενων θεμελιωδών παραδοχών, καθώς και η εξίσου αυστηρή και συστηματική ανασκόπηση της ολότητας των σύγχρονων βασικών γνώσεών μας στα πεδία της Ψυχιατρικής, της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας. Η σαφήνεια, η πληρότητα και συστηματικότητά του, καθιστούν το βιβλίο ιδανικό εγχειρίδιο για φοιτητές, σπουδαστές ή επαγγελματίες αναγνώστες και αναγνώστριες των προαναφερθέντων θεωρητικών ή πρακτικών πεδίων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενική εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η φιλοσοφία της Ψυχοπαθολογίας μεταξύ Ερμηνευτικής, Φαινομενολογίας και Επιστημονικού Ρεαλισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Φιλοσοφική ερμηνευτική και ανθρώπινη ψυχοπαθολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Φιλοσοφική Φαινομενολογία και επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης ψυχοπαθολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Φαινομενολογική μέθοδος και συναισθαντική κατανόηση στον Karl Jasper
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Φιλοσοφικά και μεθοδολογικά θεμέλια της Ψυχιατρικής και της Κλινικής Ψυχολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Φιλοσοφικά θεμέλια της Κλινικής Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας
Παράρτημα Κεφ. 5: Δείκτες βαθμού ομοιότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Οντολογικά και λογικά θεμέλια της ψυχοδιαγνωστικής ταξινόμησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Επιστημολογικά και μεθοδολογικά θεμέλια Κλινικής Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Κανονικότητες, νομοτέλειες και μηχανισμοί της ανθρώπινης ψυχοπαθολογίας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Θεμέλια βιολογικών ψυχιατρικών θεραπειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Αποτελεσματικότητα και μεθοδολογία αποτίμησης βιολογικών ψυχιατρικών θεραπειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Θεωρητική εξήγηση κλινικής αποτελεσματικότητας βιολογικών θεραπειών
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Φιλοσοφία και μεθοδολογία ψυχοθεραπειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Φιλοσοφικά και μεθοδολογικά θεμέλια ψυχοθεραπειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Μεθοδολογία αποτίμησης ψυχοθεραπειών και μηχανισμοί παραγωγής θεραπευτικού αποτελέσματος τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Φιλοσοφικά και επιστημονικά θεμέλια συμπεριφορικών και γνωσιακών ψυχοθεραπειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Φιλοσοφικά και επιστημονικά θεμέλια της λακανικής ψυχανάλυσης
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Ηθικά φιλοσοφικά θεμέλια Ψυχιατρικής, Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Ηθική δικαιολόγηση κλινικών εφαρμογών ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η Φιλοσοφία και Μεθοδολογία της Ψυχιατρικής, της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας σήμερα: βραχύ βιβλιογραφικό σημείωμα
Add: - Upd: