Φιλογλωσσία+ κινεζική
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8191-50-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 69.82 (περ. ΦΠΑ 24%)
Ψηφιακό, CD-ROM
Περιγραφή

Η σειρά Φιλογλωσσία+ αποτελείται από 4 εκπαιδευτικά CD-ROM πολυμέσων για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας με γλώσσα υποστήριξης την Κινεζική. Απευθύνεται σε αρχάριους που δεν μιλούν καθόλου ή ξέρουν λίγα ελληνικά και επιθυμούν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους.
Το λογισμικό ακολουθεί κατά βάση την επικοινωνιακή μέθοδο (communicative approach), σύμφωνα με την οποία δίνεται μεγάλη έμφαση στην χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο καθημερινών καταστάσεων επικοινωνίας για την ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων.

Το έργο συνδυάζει την εκμάθηση της γλώσσας με την γνωριμία των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας.