Φεμινιστική ερμηνευτική
Ο παράγοντας φύλο στη σύγχρονη βιβλική ερμηνευτική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-242-289-2
Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη, 2003
Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 267 γρ, 176 σελ.
Περιγραφή

[...] Η παρούσα μελέτη, η οποία προέκυψε από την ανάγνωση και επεξεργασία της πλούσιας βιβλιογραφίας, αρχικά για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, περιορίζεται στη φεμινιστική ερμηνευτική, τομέα της φεμινιστικής θεολογίας που ασχολείται με την ερμηνεία των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που άμεσα ή έμμεσα αναφέρονται στο ρόλο και τη δράση των γυναικών στις αντίστοιχες κοινότητες.
Η μελέτη, έχει εμπλουτιστεί και αναθεωρηθεί με βάση τα πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ AΛΛΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ
SUMMARY
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΩΝ
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ