Υγεία, κοινωνία και οικονομία
Ανισότιμες σχέσεις, χάσματα ευζωίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-221-560-9
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 316 γρ, 231 σελ.
Περιγραφή

Παρά το γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί διεθνώς σημαντική βελτίωση στο επίπεδο υγείας και στην κάλυψη του πληθυσμού από τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, οι ανισοτιμίες τόσο μεταξύ των χωρών όσο και ανάμεσα στις κοινωνικοοικονομικές ομάδες αλλά και τις γεωγραφικές περιφέρειες εξακολουθούν να υφίστανται και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διευρυνθεί.
Τα άτομα που ανήκουν σε χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες νοσηρότητας, θνησιμότητας και αναπηρίας, χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό τις υπηρεσίες υγείας από ότι θα ήταν αναμενόμενο με βάση τις ανάγκες τους και πολλές φορές αναγκάζονται να συμμετέχουν στο κόστος παροχής ορισμένων υπηρεσιών υγείας, με ένα υψηλό μερίδιο του εισοδήματός τους.
Οι πολιτικές σκληρής λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας που προωθείται από φιλελεύθερης έμπνευσης μεταρρυθμίσεις, αναμένεται να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών τόμος επιδιώκει να συνοψίσει τη βασική συζήτηση που λαμβάνει χώρα διεθνώς και να σκιαγραφήσει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Ιορδάνης Ψημμένος
Εισαγωγή
Χαράλαμπος Οικονόμου
1. Ανισοτιμίες στην υγεία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα
Χαράλαμπος Οικονόμου
2. Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες όσον αφορά την υγεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ιστορική αναδρομή και η σημασία των οικονομικών παραγόντων και της οργάνωσης των συστημάτων υγείας
Γιάννης Υφαντόπουλος
3. Κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά την υγεία στη σημερινή Ευρώπη: Πηγές δεδομένων, αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας και προτεραιότητες της πολιτικής
Χριστίνα Δημητρακάκη - Γιάννης Τούντας
4. Κοινωνικές ανισότητες και δικαίωμα στην προστασία της υγείας στην Ελλάδα
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη
5. Αύξηση των δαπανών υγείας και διεύρυνση των ανισοτήτων: Το ελληνικό 'παράδοξο'(;) της πολιτικής υγείας
Κυριάκος Σουλιώτης
6. Ανισότητες στην πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες στην Κύπρο
Μάμας Θεοδώρου
7. Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας: Μεθοδολογικά ζητήματα και τεχνικές μέτρησης
Δημήτρης Ζάβρας - Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα
8. Κοινωνικές ανισότητες μεταξύ ασθενών με καρκίνο
Γεράσιμος Α. Ρηγάτος
Βιογραφικά σημειώματα