Υγεία και υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό πληθυσμό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1624-0
Ελληνική, Νέα
€ 11.14 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 285 γρ, 158 σελ.
Περιγραφή

Αποτελέσματα Εθνικής Έρευνας για την αυτοαξιολόγηση του Επιπέδου Υγείας, τη χρησιμοποίηση και την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας, την δίκαιη κατανομή των βαρών στην χρηματοδότηση και τη σημασία των στόχων της υγειονομικής πολιτικής. Με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
2. Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
3. Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
4. Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
6. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ