Τριάντα χρόνια πνευματική πορεία
Κυκλοφορεί
Περίγραμμα, Αθήνα, 5/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 300 γρ, 219 σελ.
Περιγραφή

Στον λογοτεχνικό χώρο, ο κριτικός λόγος είναι στενά συνυφασμένος με τον δημιουργικό λόγο. Τον παρακολουθεί, τον ερμηνεύει, τον αναλύει, υπολογίζει όλες τις συνιστώσες του έργου και του δημιουργού του, κατ` ακολουθίαν - παιδεία, περιβάλλον κλπ. - και ως απαύγασμα όλων αυτών δίνει την κριτική του σκέψη και άποψη.

Συσσωρευμένη κριτική σκέψη και λόγος από σημαντικούς κριτικούς και ανθρώπους των Γραμμάτων "ζητούσε" επί σειράν ετών να έλθει εις Φως. Αυτήν την ανάγκη εκπληροί αυτή η έκδοση των σχετικών κριτικών δοκιμίων. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους συγγραφείς των, θεωρώντας γενικότερα ότι η συμβολή των -όλων- είναι σημαντική για τα γενικότερα λογοτεχνικά δρώμενα της πατρίδας μας.

(πρόλογος του βιβλίου)