Τρέχουσες εικαστικές διαλογικές εγκαταστάσεις 00_06. Πλάνα διαλογικών εγκαταστάσεων.
Εγχειρίδιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-630-994-6
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 439 γρ., 200 σελ.
Περιγραφή

Το πρώτο μέρος, είναι μια μονογραφία σε μορφή δοκιμίου που περιλαμβάνει σχέδια, κείμενα και εικόνες από τις εγκαταστάσεις των εικαστικών διαλογικών περιβαλλόντων (ipo, cipo, cibo), σε διαφορετικούς χώρους όπου φιλοξενήθηκαν, στα πλαίσια ανεξάρτητων συμβάντων τέχνης και φεστιβάλ τέχνης-τεχνολογίας. Το πρόγραμμα CIPO αναφέρεται σε "ανοικτές" και "ατελείς" στην εξέλιξή τους εγκαταστάσεις δράσεων, οι οποίες βασίζονται στο χρόνο και επιδιώκουν την ενεργή συνεισφορά των θεατών και τη ζωτική ενέργεια της σωματικής τους παρουσίας. Ενεργοί ακροατές/θεατές συμμετέχουν συνεισφέροντας ως ομοσυντάκτες των έργων στα περιβάλλοντα των προπαρασκευασμένων εγκαταστάσεων, με παραγωγές ελεύθερων αποτελεσμάτων από σωματικές άμεσες δράσεις και προσωπικές εκτελέσεις.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου έχει αφιερωθεί σε έκταση, διατυπώσεις λόγου (κείμενα, σχέδια, εικόνες, σχόλια, απολογισμούς, επιθεωρήσεις) από εικαστικούς και θεωρητικούς που έχουν ποικίλη δραστηριότητα και πρακτική σε επικαλυπτόμενα γνωστικά πεδία πειθαρχιών, διερευνώντας νέους τρόπους και μεθόδους άντλησης και χρήσης της γνώσης. Οι διατυπώσεις ενός θεωρητικού λόγου και οι συνδυασμός του με εμπειρικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε καλλιτεχνικά προγράμματα, συμβάλλουν με σύγχρονες προσεγγίσεις στα όρια των κυρίαρχων φιλοσοφικών συστημάτων σκέψης που ανασκάπτονται σήμερα στη σύγχρονη θεωρία, στις οριακές εκδηλώσεις, να "είμαστε ο εγκέφαλός μας", ή να "είμαστε η σωματώδης παρουσία μας". Τα έργα που φιλοξενούνται υλοποιούνται από τη σύζευξη της εφευρετικής με την καλλιτεχνική δραστηριότητα που είναι απαλλαγμένες από τη ζήτηση της επίσημης πολιτιστικής αγοράς και την κοινωνικοποίηση της τεχνολογίας, επεκτείνοντας τις αισθητικές και τις τεχνολογικές αρχές με απρόβλεπτους τρόπους. Οι σύντομες, άμεσες καταχωρήσεις γύρω από τις θεματικές (σύγχρονες κριτικές, δικτυωμένες εκτελέσεις δράσεων, υβριδικές εγκαταστάσεις, πλάνα διαλογικών περιβαλλόντων), θίγουν καίρια, σύγχρονα ζητήματα αναφορικά με το χώρο, το έργο τέχνης και το ανθρώπινο σώμα.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00