Τουρκοελληνικό λεξικό
Türkçe yunanca sözlük
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-91353-0-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Τουρκική
Γλώσσα πρωτοτύπου: Τουρκική
€ 31.11 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 865 σελ.
Περιγραφή

Το Τουρκοελληνικό Λεξικό, με 37.000 λέξεις και 45.000 ιδιωματισμούς και εκφράσεις, φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες όλων όσων ασχολούνται με ης δυο γλώσσες, μαθητών, φοιτητών, μεταφραστών κ.ά. Οι λέξεις που έχουν επιλεγεί και στα δύο μέρη του λεξικού είναι αυτές που πράγματι χρησιμοποιούνται σήμερα στην καθημερινή επικοινωνία και στα γραπτά κείμενα και στις δύο γλώσσες. Σ` αυτές έχει περιληφθεί και ένας ικανός αριθμός τεχνικών, ιατρικών, οικονομικών και νομικών όρων, όπως και λέξεων που, αν και παλαιές, τις συναντούμε ακόμα σε κείμενα. Οι παρόμοιες έννοιες χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα, ενώ οι διαφορετικές αριθμούνται. Έχει καταβληθεί συνειδητή προσπάθεια να μειωθούν στο ελάχιστο οι συντομογραφίες και τα ειδικά σύμβολα, γιατί δυσχεραίνουν μάλλον παρά διευκολύνουν το χρήστη. Αντίθετα, μέσα σε παρένθεση δίδονται συχνά διευκρινίσεις, όπου είναι δυνατόν να υπάρξει σύγχυση σημασιών. Επίσης, για τον Έλληνα χρήστη, όπου η τουρκική σύνταξη διαφέρει από την ελληνική, έχει δοθεί η αντίστοιχη τουρκική πτώση. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Add: - Upd: 2021-03-17 18:28:24