Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο ρόλος της εσωτερικής πολιτικής και του διεθνούς παράγοντα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας (1997-2000)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2137-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 12/2008
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
559 σελ.
Περιγραφή

«Ερχόμαστε από την Ανατολή και πηγαίνουμε προς τη Δύση», συνήθιζε να τονίζει ο Mustafa Kemal στα πολυπληθή ακροατήριά του. Αν και στο ερώτημα του πόσο «μακρύ» και δύσβατο θα είναι το μονοπάτι που θα οδηγήσει την Τουρκία στην Ευρώπη αδυνατούν να απαντήσουν με σαφήνεια τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Ευρωπαίοι, σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων που προσδιόρισαν τη φύση και τα χαρακτηριστικά των ευρωτουριστικών σχέσεων κατά την περίοδο 1997-2000, συμβάλλοντας στην αποτύπωση θέσεων και ζητημάτων που συνεχίζουν να απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται τα θεωρητικά εργαλεία που προσδιορίζουν τη δημιουργία και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Τουρκικής Δημοκρατίας και αποτιμώνται τα ιστορικά και εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση των ευρωπαϊκών και τουρκικών αντιλήψεων για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την υποψηφιότητα της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00