Τουριστική ανάπτυξη
Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-256-437-0
Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 9/2000
Ελληνική, Νέα
€ 15.52 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 211 σελ.
Περιγραφή

Ο παρών συλλογικός τόμος επιδιώκει να εξετάσει ορισμένες από τις βασικές πτυχές της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης στη μεταπολεμική περίοδο. Πρόκειται για ένα ζήτημα με το οποίο η επιστημονική βιβλιογραφία στη χώρα μας ασχολείται συστηματικά μόνο μετά το 1980. Ένας πρώτος στόχος αυτού του βιβλίου είναι ακριβώς η ανάδειξη της επιστημονικής ανάλυσης ως απαραίτητου εργαλείου αποφάσεων σχετικών με την τουριστική ανάπτυξη, οι οποίες λαμβάνονται από φορείς κρατικούς, ιδιωτικούς και φορείς των ΟΤΑ. Ένας δεύτερος στόχος είναι η συμβολή αυτού του τόμου στην επιστημονική συζήτηση για την πορεία, τη διαχείριση, τα προβλήματα και την οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τέλος, ο τρίτος και πιο φιλόδοξος στόχος είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους ασχολούνται επιστημονικά με τον τουρισμό ή εργάζονται σε αυτόν.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος του επιμελητή
Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέων
Σοφία Αυγερινού - Κολώνια: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
Γεράσιμος Ζαχαράτος: ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ.
Όλγα Ιακωβίδου: ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΜΙΚΡΟ, ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
Χάρης Κοκκώσης: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ.
Μαρία Κούση: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
Ελένη Μπριασούλη: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.
Γιάννης Σπιλάνης: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Πάρις Τσάρτας: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.