Το χρώμα
Σύλληψη, αντίληψη, αίσθηση, πρακτική
Κυκλοφορεί
Κάλβος, Αθήνα, 1990
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 219 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00