Το τεχνικό σύστημα
Le système technicien (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87756-4-0
Αλήστου Μνήμης, Αθήνα, 1/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 779 γρ, 445 σελ.
Περιγραφή

Είναι αδύνατον να καταλάβουμε τη σύγχρονη κοινωνία αν δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια τον παράγοντα που κατά κύριο λόγο την καθορίζει, δηλαδή την Τεχνική. Η Τεχνική είναι πολύ ευρύτερη από την τεχνολογία: συνιστά το σύνολο των μέσων και των μεθόδων που επινοούνται και επιλέγονται ορθολογιστικά σε κάθε τομέα της ζωής, με αποκλειστικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα σε κάθε δεδομένη στιγμή. Οφείλουμε αυτόν τον απλό και διαυγή ορισμό στον Ζακ Ελλύλ (1912-1994), ο οποίος υπήρξε ένας από τους πρώτους (1935) που αντιλήφθηκε τη βαρύτητα του τεχνικού φαινομένου στην κοινωνία μας και οπωσδήποτε ο πρώτος (1954) που περιέγραψε την Τεχνική και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της: αυτονομία, ενότητα, καθολικότητα, ολοποίηση, αυτομεγέθυνση, αυτοματισμός και αέναη πρόοδος, μεταξύ άλλων.

Στο "Τεχνικό Σύστημα" (1977), ξεκινώντας από έναν ευρύτατο διάλογο με μια πληθώρα σημαντικών στοχαστών -από τον Μάμφορντ, τον Μπωντριγιάρ και τον Λεφέβρ έως τον Αρόν, τον Μακλούαν και τον Ντεμπόρ-, ο Ελλύλ καταδεικνύει διεξοδικά ότι σήμερα η Τεχνική έχει αναπτυχθεί όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Δεν αποτελεί απλώς τον καθοριστικό παράγοντα της σύγχρονης κοινωνίας. Η Τεχνική, κυρίως μέσω της διασύνδεσης όλων των επιμέρους τεχνικών παραγόντων που επέτρεψε η πληροφορική, έχει μετασχηματιστεί σε Σύστημα. Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης για τον άνθρωπο είναι πολυάριθμες και ζωτικής σημασίας.

Άραγε, μέσα από την ανατομία του Τεχνικού Συστήματος, ο Ζακ Ελλύλ "προέβλεψε σχεδόν τα πάντα", όπως θεωρεί ο μελετητής του, Ζαν-Λυκ Πορκέ; Πιστεύουμε πως η μελέτη του παρόντος βιβλίου θα βοηθήσει σημαντικά τον αναγνώστη να δώσει τη δική του απάντηση σε αυτό το ενδιαφέρον ερώτημα.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Τι είναι η Τεχνική;
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τα χαρακτηριστικά του τεχνικού φαινομένου
Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Η ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ
Η ΟΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Τα χαρακτηριστικά της τεχνικής προόδου
Η ΑΥΤΟΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
Ο ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΤΗΤΕΣ
2. ΟΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
3. ΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ