Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας
Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου: Ρόδος, 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2005
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-863-2
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 36.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1136 σελ.
Περιγραφή

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει εισηγήσεις και ανακοινώσεις που αναφέρονται σε ένα θέμα επίκαιρο και χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς της πράξης και τους ιθύνοντες της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σχολείο σήμερα σε μια κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλεται. Στις μεταβολές αυτές δεν μπορούν το σχολείο και η πολιτεία να μένουν απλοί θεατές και να τις παρακολουθούν από απόσταση. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών από την πλευρά τους κρίνονται, ιδιαίτερα στις μέρες μας, όλο και περισσότερο αναγκαίες, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην πρόληψη και στην επίλυση των δυσκολιών και των προβλημάτων. Το ίδιο οφείλουν να κάνουν και οι διάφορες επιστημονικές ενώσεις, εταιρείες κλπ., ώστε να βοηθήσουν όλους όσοι εμπλέκονται στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί, θέλουμε να ελπίζουμε, και η δημοσιοποίηση των εργασιών του 11ου διεθνούς συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]