Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπισή τους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-393-905-4
1η έκδ., Ελληνική, Νέα || Αγγλικά
€ 18.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 351 σελ.
Περιγραφή

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει 14 κεφάλαια Ελλήνων και ξένων ειδικών σε θέματα της ψυχικής υγείας. Οι εργασίες καλύπτουν κλάδους της ψυχολογίας όπως η εξελικτική, η γνωστική, η εκπαιδευτική και κλινική. Ο τόμος αποτελείται από τρία μέρη τα οποία αναφέρονται: α) στις εννοιολογικές προσεγγίσεις για το άγχος, το στρες και την αντιμετώπισή τους, β) στο στρες στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εξουθένωση, γ) στην αντιμετώπιση ψυχοπιεστικών καταστάσεων. Ο τόμος απευθύνεται σε ειδικούς της ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς), σε εκπαιδευτικούς, αλλά και στο ευρύ κοινό που θα ήθελε να ενημερωθεί σχετικά με τη σύγχρονη έρευνα για το στρες και το άγχος.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΜΕΡΟΣ Ι : Εννοιολογικές προσεγγίσεις για το άγχος, το στρες και την αντιμετώπισή τους
Άγχος, αγχογόνες καταστάσεις και η αντιμετώπισή τους σε παιδιά και εφήβους, Ηλίας Μπεζεβέγκης
Ιδιοσυγκρασία και άγχος: επιστημονικές έρευνες και διαπιστώσεις, Μάριος Πουρκός
Το άγχος της αγάπης, Ελένη Παπαδάκη - Μιχαηλίδη
Άγχος, κατάθλιψη και στρατηγικές αντιμετώπισης σε Έλληνες μαθητές λυκείου, Σοφία Τριλίβα, Ελένη Βασιλάκη και Giovanni Cimienti
Γνωστική επεξεργασία των αγχογόνων ερεθισμάτων, Φώτιος Αναγνωστόπουλος
Η γνωστική διάσταση του άγχους και η παρεμβολή του στις γνωστικές λειτουργίες, Ελένη Βασιλάκη
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Στρες, εκπαίδευση και επαγγελματική εξουθένωση
A whole school model for stress management in teaching, Jack Dunham
Teacher stress: shifting the blame for the person to the environment, Geoffrey N. Molloy, Mark Pierce & Neville J. King
Οι παράγοντες άγχους και η επαγγελματική εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς, Αριστοτέλης Κάντας
Επαγγελματική εξουθένωση: ορισμός και σχέση της με τις εργασιακές συνθήκες σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, Ευαγγελία Δεμερούτη
Το στρες στον εργασιακό χώρο, Γεωργία Πομάκη και Τάνια Αναγνωστοπούλου
Μέρος ΙΙΙ : Αντιμετώπιση ψυχοπιεστικών καταστάσεων
Προσαρμογή της κλίμακας Coping Orientations to Problems Experienced στον ελληνικό πληθυσμό, Πάτζια Ρούσση
Gender and coping : the dual-axis model of coping
Stevan E. Hobfoll, Carla Dunahoo, Yossef Ben-Porath & Jeannine Monnier
Monitoring and blunting of threatening information: cognitive interference and facilitation in the coping process, Suzanne M. Miller
Συνεργάτες - συγγραφείς του τόμου