Το πλήθος και το πρόσωπο
Δοκίμια
Κυκλοφορεί
Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα, 11/1992
Ελληνική, Νέα
€ 6.09 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 13 εκ, 223 γρ, 148 σελ.
Περιγραφή

Ο τόμος αυτός περιέχιε συγκεντρωμένα κείμενα, παλαιότερα και τωρινά. Είναι όλα ξανακοιταγμένα γλωσσικά και εκφραστικά, αλλά δεν έχει αναπροσαρμοσθεί ή επικαιροποιηθεί καμία άποψη ή ιδέα. Γι` αυτό και κάποιες επαναλήψεις, που ίσως όμως να δημιουργούν την αίσθηση της συνέχειας, μια και πρόκειται για θέματα που έχουν αντιμετωπισθεί σε διάφορους χρόνους.
Ό,τι παρουσιάζεται εδώ είναι επιφυλλίδες, διαλέξεις, εισηγήσεις, άρθρα και δοκίμια που έχουν δημοσιευθεί ή είναι αδημοσίευτα. [...]
(Από τον πρόλογο του βιβλίου)