Το παιχνίδι
Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8041-82-0
Τυπωθήτω, Αθήνα, 1/2001
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 409 σελ.
Περιγραφή

Το παιχνίδι θεωρείται ότι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των παιδιών και παράλληλα κεντρικό ζήτημα στη διεπιστημονική μελέτη της παιδικής ηλικίας. Ο συλλογικός αυτός τόμος διαπραγματεύεται σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις του παιχνιδιού. Τα έντεκα άρθρα του αναφέρονται στην ελληνική και στη διεθνή εμπειρία και έρευνα, εξετάζοντας: Το παιχνίδι ως διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας της παιδικής ηλικίας. Τη διαδικασία του παιχνιδιού ως πλαίσιο μάθησης και το ρόλο των εκπαιδευτικών στο παιχνίδι. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ερευνητές και ερευνήτριες, σχολικούς συμβούλους, γονείς, φοιτητές και φοιτήτριες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Σ. Αυγητίδου: Εισαγωγή
Το παιχνίδι ως διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας της παιδικής ηλικίας
1. Allison James: Παίζοντας και μαθαίνοντας
2. Hans G. Furth, Steve R. Kane: Τα παιδιά δομούν την κοινωνία: μια νέα προοπτική στο παιδαγωγικό παιχνίδι
3. Σ. Αυγητίδου: Το παιδικό παιχνίδι: διεύρυνση της συνεργατικής δόμησης του κόσμου των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση
4. Μ. Τσίγκρα: Αυθόρμητο παιχνίδι στις «γωνιές» του νηπιαγωγείου: διαπραγμάτευση και κατασκευή
Το παιχνίδι ως πλαίσιο μάθησης και ο ρόλος των παιδαγωγών
5. Pierre K. Smith: Το παιχνίδι και οι χρήσεις του παιχνιδιού
6. Marita Hannkainen: Οι αρχές του συλλογικού παιχνιδιού των ρόλων στον παιδικό σταθμό. Η προσέγγιση του παιχνιδιού ως συστήματος δραστηριότητας
7. Sven Thyssen: Το παιχνίδι και η ανάπτυξη της σκέψης στην προσχολική ηλικία
8. Stig Brostrom: Οι νηπιαγωγοί και τα πεντάχρονα παιδιά παίζουν μαζί
9. Elizabeth Wood, Nevillie Bennett: Οι θεωρίες των εκπαιδευτικών για το παιχνίδι Κονστρουκτιβισμός ή κοινωνικός κονστρουκτιβισμός;
10. Peter Blathford: Η θέση του παιχνιδιού στο σχολείο
11. Κ. Μπότσογλου: Η παιδαγωγική ποιότητα των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού
Πίνακας ονομάτων
Ξενόγλωσσα
Ελληνικά
Αγγλοελληνικό γλωσσάρι
Οι συγγραφείς του τόμου
Copyrights πρωτότυπων κειμένων`