Το ούτι
Μέθοδος εκμάθησης
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7755-01-8
Εν χορδαίς, Αθήνα, 9/2004
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 27.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
25 x 23 εκ, 709 γρ, 223 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί τον πρώτο τόμο της μεθόδου για το ούτι. Εκδίδεται μετά από μακροχρόνια διαδικασία εκπαιδευτικής πράξης -μαθητείας και διδασκαλίας- υποστηριζόμενης από μία συνεχή έρευνα στη μεγάλη θεωρητική μουσική παράδοση της καθ` ημάς Ανατολής, θα αποτελέσει χρήσιμο, ελπίζω, εργαλείο για διδάσκοντες και διδασκόμενους και βοήθημα για όσους στερούνται την παρουσία των πρώτων. Η ελληνική μουσική πραγματικότητα, οπωσδήποτε, δεν έχει συνηθίσει σε παρόμοιες απόπειρες. Η διδασκαλία ενός λαϊκού παραδοσιακού οργάνου, στα πλαίσια μιας οργανωμένης σχολής, αποτελεί πρόκληση, σε σχέση με τα παραδεδομένα. Πόσο μάλλον και η έκδοση μεδόδου εκμάθησης. Ωστόσο, το ούτι είναι όργανο με μακρά ιστορία στη λόγια μουσική παράδοση της Ανατολής και, έτσι, δικαιολογείται και η προσαρμογή σε δεδομένα συστηματικής μάθησης.

Η μέδοδος είναι σχεδιασμένη για τα ελληνικά μουσικά δεδομένα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί "άνευ διδασκάλου". Στοχεύει στη γνώση του οργάνου με παράλληλη γνώση της μουσικής και του ρεπερτορίου, που αυτό παίζει. Έτσι, σ` αυτό το πρώτο τεύχος, εκτός από τα πρώτα βήματα στο ούτι, εξετάζονται και τα βασικά μακάμ-ήχοι που συναντούμε στη λόγια και στις λαϊκές μουσικές παραδόσεις της υπαίθρου και των αστικών κέντρων.

Η επιλογή των κομματιών είναι τέτοια, που διαδοχικά αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας και επιτυγχάνεται πρόοδος στον τομέα της τεχνικής, μιας και δεν επιμένουμε στην εκτέλεση ασκήσεων, εκτός από τα πρώτα μαθήματα. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)