Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9405-94-2
Πεδίο, Αθήνα, 9/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
27 x 20 εκ, 272 σελ.
Περιγραφή

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο αποτελεί πλέον έναν επιτυχημένο και καταξιωμένο θεσμό στη χώρα μας. Το παρόν βιβλίο, ανταποκρινόμενο στη συνεχή διεύρυνση και καθιέρωση του θεσμού αυτού, επιδιώκει να προσφέρει μια πλήρη εικόνα των σημερινών τάσεων και των μελλοντικών προοπτικών του. Στην αρχή εξετάζεται η εξέλιξη του ολοήμερου νηπιαγωγείου στην Ελλάδα καθώς και η λειτουργία του σε τέσσερις Περιφέρειες Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής (Έβρο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Πέλλα), με έμφαση στα καίρια προβλήματα που ανέκυψαν κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής του και στις παρεμβάσεις που έγιναν για την άμβλυνση ή την επίλυσή τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο θεσμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου σε 12 άλλες χώρες (Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Καναδάς, Κορέα, Σουηδία, Τουρκία και Φινλανδία) στο συγκεκριμένο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους συστήματος για την προσχολική ηλικία. Η σφαιρική κάλυψη του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου και η δυνατότητα σύγκρισης της λειτουργίας του σε διάφορες χώρες καθιστούν το παρόν βιβλίο ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, νηπιαγωγούς -ιδιαίτερα ολοήμερων νηπιαγωγείων-, σχολικούς συμβούλους αλλά και γονείς, καθώς επίσης για ερευνητές που ενδιαφέρονται για την προσχολική αγωγή και κυρίως για το συγκεκριμένο θεσμό.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Α. ΕΛΛΑΔΑ
Κατάλογος συγγραφέων
Αντί προλόγου
Ν. Πατινιώτης
Εισαγωγή
Έ. Ντολιοπούλου
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο: Τάσεις και προοπτικές
Έ. Ντολιοπούλου
1. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή
Ι. Ανδριανόπουλου, Α. Γεωργοπούλου, Δ. Λάζου, Φ. Μάρκου, Ε. Τάτση
2. Έβρος
Μ. Εξαμηλιώτου
3. Θεσσαλονίκη
Θ. Τσεσμετζή
4. Κρήτη
Ε. Σερλέτη
5. Πέλλα
Μ. Ζωγράφου-Τσαντάκη
Β. Ξένες χώρες
1. Αυστραλία
A. Farell, C. Tayler, L. Tennent
2. Βραζιλία
V. Didonet
3. Γαλλία
C. Luet
4. Δανία
S. Brostrom
5. ΗΠΑ
P. Clark
D.P. Fromberg
6. Ηνωμένο Βασίλειο
A. Curtis
7. Ισλανδία
J. Einarsdottir
8. Καναδάς
C. Blades, P. Tarr
9. Κορέα
O.S. Yang
10. Σουηδία
M.K. Lohmander
11. Τουρκία
F. Zanbak
12. Φινλανδία
M.-K. Lerkkanen, P. Koivisto
Add: - Upd: 2021-06-08 08:16:47