Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0947-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2003
Ελληνική, Νέα
€ 71.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
699 σελ.